Siste nytt

KKonge

Støtt dette sendebodet til kongen

Du kan gå inn på Internet og signere elektronisk. Sendbud til Kong Harald V: Vi er stolt av å ha en kristen Konge i Norge.  Vi ønsker at Norge skal være et kristent Kongerike. Vi ber Kongen om å sikre at Paragraf 2 i grunnloven blir opprettholdt slik den er i dag. Her er linken [...]

Bok1

Ivar Skrivar med ny bok 21.april

Dette er ein rapport om kva Jesus har gjort i møte med menneske på min veg. Dersom du ynskjer å kjøpe denne boka, ta kontakt. Den kostar 200 NOK, pluss porto. Ivarfjeld@yahoo.com Skriven av Ivar Fjeld

Bokslepp på Klippen Vestkanten, laurdag kl. 16

Alle som les dette er velkomen til bokslepp i pinseforsamlinga Klippen på Vestkanten i Bergen, kl. 16, laurdag 21.april. Du kan parkere i 3 etasje på parkeringsanlegget, og gå inn i søre enden. Det blir takk til Jesus, bøn, underhalding og noko å bite i. Skriven av Ivar Fjeld

Gula1

Gulating i Bergen innfører Sharia domstol

Muslimer i Norge kan no fritt skolde brødrene som konverterer til kristen tru. Gulating lagmannsrett har opphevet dommen over somalieren som skåldet den afghanske asylsøkeren Ali på asylmottaket i Hå. Retten konkluderer med at det verken er bevist at den somaliske mannen handlet med forsett eller uaktsomt. Det var i august i fjor at afghaneren, [...]

paven2

Oftestad forsvarer katolsk innvandring

Professor i kirkehistorie Bernt T. Oftestad ynskjer fleire katolikkar velkommen til Norge.  Så også “snille” Muslimar. In 1994 konverterte professor Bernt T. Oftestad frå den evangeliske Lutherske tru til Den Romersk Katolske religion.  Han underviste i kirkehistorie ved Menighetsfakultetet i Oslo, Professoren tar avstand frå Anders Behring Breivik sine valdelege handlingar.  Oftestad ynskjer både katolsk [...]

Breivik2

Behring Breivik dreiv med Japansk meditasjon

Over fleire år har Breivik drive med Bushido mediatasjon. Han ville bli ein samuriai som kan drepe utan å kjenne smerte. Dette skriv den britiske avisa The Daily Mail.  Dette skal ha kome fram i den psykologiske vurderinga av massemordaren frå Utøya.  ”In his letter, Breivik claims he practises Japanese ‘Bushido’ meditation daily to stop [...]

Kongen må signere grunnlovsendringar

Dersom Stortinget vil innføre ein sekulœr republikk i Norge, kan Kongen legge ned veto. Det er ikkje alle nordmenn som veit at alle lovar og lovendringar i Norge krev at Kongen signerer. Dette kan du lese om på Kongehuset sine heimesider.   Statsråd Fredager klokken 11:00 avholder Hans Majestet Kongen Statsråd. Møtet finner sted i statsrådssalen [...]

Salme2

Grieg-familien la ned veto mot «Til ungdommen» i salmeboka

Den humanistiske familien Grieg i Bergen nektar biskopane å ta “til Ungdomen” inn i den nye salmeboka. Her er det avisa Vårt Land:  Kort tid før Kirkemøtet begynte, kom en epost fra Gyldendal forlag som gjør det klart at etterkommeren etter Nordahl Grieg motsetter seg at sangen blir tatt inn i Den norske kirkes nye [...]

Lippestad1

Advokatane håvar inn ein milliard på Behring Breivik

Mange advokatar gjer god butikk på den tidlegare kolegaen i frimurarlosjen i Oslo. Domstolsadministrasjonen i Oslo gjorde eit valg då embete bestemte å la Anders Behring Breivik bruke rettsystemet i ti heile veker. Det var eit verdivalg. Dei kunne ha lagt opp til ein rettsprosess som ville ta to dagar. Omsynet til advokatane si milliardinntekter [...]

Breivik

Unge Venstre vil innføre ny rase av intet-kjønn

Vi mener at transpersoner selv må kunne bestemme at de vil endre juridisk kjønn, sier leder i Unge Venstre, Sveinung Rotevatn, til tv2.no. Ikke alle som ønsker det får innvilget kjønnskifte-operasjon i Norge, mens andre ikke ønsker operasjon.  – I dag må man gjennomgå en full operasjon og dermed også sterilisere seg for å endre [...]

<\!-- /#footer-out -->