Sovande Buddah og døde paver

Kvifor er Buddah lovprisa som ei sovande statue. Ein kjempe skal ha nekta å bøye seg, men gav etter.

Buddistar er avgudsdyrkarar som tilber sovandre statuar.

Kvifor kalla “kristne” prestar og Biskopar katolikkar for “kristne brødre”?

Veit dei ikkje at katolikkane lovprisar døde pavar, i krypten i Vatikanet?

Buddhistane skal bøye kne for Buddah, ein avgud. Romerske Katolikkar er også avgudsdyrkarar, som bøyer kne for lik. Dei ber framfor døde pavar.

Katolikkane bøyer kne for ein sovande avgud, ein Pave som liknar på julenissen. Pave Paul XXIII

Ein katolsk prest gjennomfører ei messe i Vatianet, på eit alter som huser liket Paul XXIII.

Bibelen er krystallklar. Menneske vil døy, bli dømt og vil tilbringe evigheten i Helevete, dersom dei bøyer kne framfor skapningar, statuer og liknande.

 Andre Mosebok 20:

Du skal ikke lage deg noe gudebilde, eller noe slags bilde av det som er oppe i himmelen eller nede på jorden eller i vannet under jorden.  Du skal ikke tilbe dem og ikke dyrke dem! For jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud. Jeg lar straffen for fedrenes synd komme over barn i tredje og fjerde ledd, når de hater meg.

Menneske som bøyer kne for lik og statuer hatar Gud. Dei gjer gjere narr av Ordet Han har gjeve oss.

Religiøse menneske hatar å bli korrigerte. Dei er blinda av Satan. Når dei vert straffa av Gud for deira skamlause tilbeding av avgudar, vil dei ta til å forbanna Gud. Biblen seier at berre nokre få vil lytte, lye og vende om.

Er du ein av dei?

Dersom du er ein Romers Katolikk eller ein Buddhist og les dette. Husk på at du vart åtvara av underteikna.

Bibelen seier at du fortener å døy, og vil bli sendt til Helvete. Du har berre ein sjanse. Du må bøye kne for Jesus Messias, og be om nåde. Han er den einaste som kan redde deg frå evig tortur og pine.

Jeuss Messias hatar avgudsdyrkarar. Men han elskar syndarar som er villige til å gjere ei kuvending. Han døydde på Krossen i Jerusalem for syndene til oss all. Han har gjeve oss ein sjanse til å leve. Han stod opp frå dei døde tredje dagen. Grave kunne ikkje halde på livet sin opphavsmann og skapar Gud.

Ver gild å høyr etter. Vend om eller døy. Falske lœrarar har gjort deg til ein fiende av Gud.

Skriven av Ivar Fjeld

Merkelappar:, , , ,

Kategoriar: Bibelen

Ingen kommentarar enno.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut / Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut / Endre )

Koplar til %s

<\!-- /#footer-out -->