Arkiv | oktober 3, 2011
Halvorsen2

Anti-kristeleg stat stoppar kristne skular i Norge

VG Nett: En saksbehandler i Utdanningsdirektoratet skriver at byråkratene behandler bibelskoler «så strengt som mulig». En gjennomgang VG Nett har gjort viser at langt færre søknader fra kristne og religiøse privatskoler blir godkjent, enn søknader fra andre, ikke livssyns-orienterte skoler.

I en intern e-postutveksling om en bibelskole for voksne som VG Nett har fått tilgang til, [...]

<\!-- /#footer-out -->