Arkiv | november 17, 2011

Likskapen mellom Nazismen og Norge vert tydelegare

Karl Ove Knausgård samanliknar Norge med Nazismens framvekst på 30-talet. Karl Ove Knausgård meiner det er likskap mellom Mein Kampf of måten Norge har har håndtert Utøya-traagedien. Knausgård over mer enn 300 sider har analysert Hitler og hans selvbiografi fra 1925, «Mein Kampf», dukker de kontroversielle passasjene opp. Knausgård skriver: «Jeg ville være der, det [...]

<\!-- /#footer-out -->