Var Jesus ein same som vart fødd i Karasjok?

Det er verd å merke seg at Paven i Roma har velsigna den samiske kopien av Jesus.

Det finnes mange kopiar av Jesus frå Nasaret. Dei alller fleste apoteket har sitt opphav i Romersk Katolisisme. Dei er laga som ein freistnad på å ta bort alt det Jødiske frå trua på Jesus Messias.

Publisert av Ivar

About these ads

Merkelappar:, , , ,

Kategoriar: Uncategorized

<\!-- /#footer-out -->