NRK bruker Islamske terror-kart i kampen mot Israel

NRK har det same synet på staten Israel som den Islamske terror-organisasjonen Hamas.

Dei brukar dei same ed-apoteket karta, og spreier usanningar om vår moderne historie. Det heile kan med rette kallast ein freistnad på indoktrinering.

Publisert av Ivar

About these ads

Merkelappar:, ,

Kategoriar: Uncategorized

<\!-- /#footer-out -->