NRK bruker Islamske terror-kart i kampen mot Israel

NRK har det same synet på staten Israel som den Islamske terror-organisasjonen Hamas.

Dei brukar dei same karta, og spreier usanningar om vår moderne historie. Det heile kan med rette kallast ein freistnad på indoktrinering.

Publisert av Ivar

About these ads

Merkelappar:, ,

Kategoriar: Uncategorized

<\!-- /#footer-out -->