Foss

Shibested direkør Knarbak og tidligare finansminister Foss er to av dei sodomistane i Norge med mest makt.

Shibested direkør Knarbak og tidligare finansminister Foss er to av dei sodomistane i Norge med mest makt.

<\!-- /#footer-out -->