Norge finansierte Tamilsk terror-stat på Sri Lanka

Bistandsminister Erik Solheim burde vore stilt for retten for pengestøtte til Tamilsk terrorisme.

Erik Solheim på veg inn til "fredssekreteriatet" i Kilinochchi saman med leiaren av dette kontoret, Mr. Seevaratnam Puleedevan.

Sjølv to år etter at den tamilske terror-staten på Sri Lanka vart fjerna, driv Norge med omfattande hat mot folket på den vesle øystaten i India-havet.

Sri Lanka slit med å rette opp skadane etter borgarkrigen, og det er mange døme på at regjeringa i Colombo bryt menneskrettane. Men det gjev ikkje Norge rett til å øydelegge for Sri Lanka i FN-systemet, og andre Internasjonale forum.

Dette er statsråd Erik Solheim sin private kamp for å sverte regjeirnga i Colombo, som avslørte Norge sin omfattande støtte til tamilske terroristar.

Her er det Aftenpposten skriv i dag:

 Så mange som 40 000 sivile kan ha blitt drept i løpet av de siste månedene av krigen, ifølge FN-rapporten. Organisasjonen International Crisis Group har også antydet sivile tap i denne størrelsesordenen.

I neste uke vil FNs menneskerettighetsråd, der Norge er medlem, avgjøre om den skal vedta en resolusjon som krever at Sri Lanka etterforsker påstandene om krigsforbrytelser. Utviklingsminister Erik Solheim sier at Norge kommer til å støtte denne resolusjonen.

 Kjelde: Aftenposten.no

Eg var på fem vitjingar til Sri Lanka i årene til 2005-2007, og kjenner denne saka basert på mange kjelder.

Sanninga er at Norge finansierte den tamilske terrorist organisasjonen “LTTE”. Statsråd Erik Solheim gav ei rørsle som lœrte opp PLO og Hamas til å bruke sjølvmordsbombarar støtte til å lage ein terrorstat.

Ein av LTTE sine første sjølvmord-bombar aksjonar fann stad i India 21.mai 1991. Då vart den Indiske statsminister Rajiv Gandi henretta. PLO sendte sine representantar til felles “treningsleirar” med LTTE i Burma, Thailand og Cambodia.

Erik Solheim vona lenge at den “Tamilske staten” skulle bli ein proto-type på den “Palestinske staten” som skulle etablerast på Israel sine fjell, med Øst-Jerusalem som hovudstad.

Erik Solheim var personleg ven med den tamilske terror-leiaren Velupillai Prabhakaran, Solheim sikra den Tamilske terror-leiaren byen Kilinochchi som hovudstad for ei omfattande globalt terror-nettverk. Tamilsk terrorisme mot den Sri Lankiske staten vart mellom anna finansiert ved narko-sal.

Indisk og Sri Lankisk etteretning avslørte ein stor LTTE narko-liga i Thailand. Dette narko-salet vart gjennomført ved bruk av norsk finansierte ubåtar, som også vart nytta til å angripe Sri Lankiske marinefartøy.

Solheim saman med LTTE-leiaren.Velupillai Prabhakaran

Dei Tamilske tigrane hadde sitt internasjonale hovudkvarter i Oslo. Frå denne Europeiske basen dreiv dei Tamilske tigrane innsamling av pengar til “frigjeringskrigen” på Sri Lanka.

Eg budde rett over for ei Tamilsk dame på Sinsen i Oslo. Då terroristane kom inn i nabolaget for å kreve Tamilane for “mafia-beskyttelse” slo ho av lyset, gjøymde ho seg under senga, og lata som ho ikkje var heime.

På lik linje som Erik Solheim hjalp til med byggjinga av ein tamilsk terror-state på Sri Lanka, hjelper Solheim PLO og Hamas til å byggje ein terrorstat som skal “frigjere” Israel.

PLO har fått etablere sin ambassade i Oslo, med Bistandsdepartementet som hovudbankforbindelse, og bistandsminister Erik Solheim som “Palestinsk konsul” i Norge. Hamas har eit avdelingskontor i det Norske Utanriksdepartementet.

Sri Lankiske soldatar inspiserer dei norsk finansierte narko-ubåtane til LTTE.

Israel kjempar for livet mot terroristar, som har Norske terror-ekspertar som Erik Solheim i ryggen. Israel kjempar den same kampen som den Sri Lankiske staten, som nesten gjekk til grunne på grunn av den norske finansieringa av terror-verksemd.

Erik Solheim gav mellom anna pengar till LTTE, som vart brukt till å byggje ein flyplass i jungelen. Fly frå denne flystripa vart brukt til å droppe ei knippe bomber over hovudstaden Colombo.

Erik Solheim selde inn støtta til LTTE som ein “Fredsproses”. Dei Tamiske tigrane fekk støtte frå Norge til å etablere eit “fredssekretariat” i Kilinochchi .

Dette er Dagbladet si overskift, som viser kva som skjer når alle løgnene vert framstil som sanning:

 Erik Solheims fredsdiplomati var helt i uvisse da han ankom Tamiltigrenes hovedstad Kilinochchi i går. En time seinere var faren for ny borgerkrig på Sri Lanka avverget.
26.Januar 2006.

Kjelde: Dagbladet

For å overleve som stat, måtte regjeringa på Sri Lanka  kjempe ein blodig borgarskrig. LTTE vart nedjempa 18. mai 2009. Kanskje så mange som 40.000 menneske mista livet då dei nordre og austre delane av Sri Lanka vart frigjort.

Dette er sanninga om SV-statsråd Erik Solheim. Dette er sanninga om korleis Norge har blitt den største støttespelaren på den vestlege halvkule av ulike former for terrorisme. Dine skattepengar blir brukt.

Norge er rett og slett ikkje til å stole på.

 Johannes’ første brev
Kapittel 2:20-22

Men dere er alle salvet av Den hellige og kjenner sannheten. Jeg skriver ikke til dere fordi dere ikke kjenner sannheten, men fordi dere kjenner den og vet at ingen løgn kommer fra sannheten. Og hvem er løgneren, om ikke den som fornekter at Jesus er Kristus?

Han er Antikrist, han som fornekter Faderen og Sønnen.

Skriven av Ivar Fjeld

Merkelappar:, , , ,

Kategoriar: Endetid

Ingen kommentarar enno.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Log Out / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Log Out / Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Log Out / Endre )

Koplar til %s

<\!-- /#footer-out -->