Baal-biskopen av Bjørgvin gjer Jesus til ein narr

Biskop i Bjørgvin, Halvor Nordhaug trur at Noah er ein mytologisk figur, og syndefloden er ein metafor for flaumvatn.

Denne baal-tilbedaren i Bjøgvin vart innsett medan ein gudelaus ateist var kyrkjestatsråd i Oslo.

Avisa Vårt land har spurt Biskop Nordhaug om kva han meiner om Noah og syndefloden.

 – Hva med deg, Nordhaug?

 – Jeg tenker fortellingen om Noahs ark og syndefloden er billedlig. Den har oppstått ut ifra erfaringer av at vannflommer er ødeleggende. Det er umulig for opplyste mennesker å tro at to og to av alle dyreslag gikk inn i arken og var der i et visst antall døgn. Fortellingen er billedlig i sin natur, og det anfekter meg overhodet ikke. Det er helt umulig å ta den bokstavelig.

Kjelde: Vårt Land

Min kommentar:

Det er ikkje godt å vite kvifor Halvor Nordhaug valde å bli prest og biskop. Om det då ikkje var for å tjene “baal”.  

Biskopen i Bjørgvin gjer narr av Bibelen sin Gud.

“Baal”-tilbeding er kjent for å vœre basert på religiøse rituale. Denne babylonske “guden” var universel, og det fantest ingen skrifter som “gudsdyrkarane” måtte føye seg etter.  Berre det som menneske kunne sjå og forstå danna grunnlaget for denne religionen.

Jesus er klar på at Noah har levd. Det skamlause framstillinga av synd som noko “heilagt” ikkje minst i den norske kyrkja, er eit bevis på at Bibelen er sanning. For nettopp slike tilstandar skal vi oppleve før Jesus kjem attende som domar.

 Lukas 17:26-30

 Og som det var i Noahs dager, slik skal det også være i Menneskesønnens dager. De spiste og drakk, giftet seg og ble giftet bort, helt til den dagen Noah gikk inn i arken.

 Så kom storflommen og gjorde ende på dem alle.

 På samme måte var det i Lots dager: De spiste og drakk, kjøpte og solgte, plantet og bygde. Men den dagen da Lot gikk ut av Sodoma, regnet det ild og svovel fra himmelen og gjorde ende på dem alle.

 Slik skal det også gå den dagen Menneskesønnen åpenbarer seg.

Dersom det aldri var ein syndeflood, så er Bibelen eit falsum. Dersom soga om Noah er eit metaforisk biledspråk, så er Jesus frå Nazareth også ein fantasi-figur.

Det er ikkje godt å vite kvifor Nordhaug i det heile vil ta namnet “Jesus” i sin munn.

Nordhaug synes å meine at attkoma til “Jesus” og dommen som snart skal kome er like sannsynleg som det vi les i H.C Andersen sine skildringar.

Konklusjonen av Nordhaug sitt Bibel-syn er at Jødane fortalte kvarandre skrøner. Moses og profetane krov at Israelsfolket skulle frykta Israel sin Gud basert på eventyr.

Lytt ikkje til Biskopen i Bjørgvin. Nordhaug og dei andre baal-tilbedarane i Bispekollegiet er ei samling av blinde guidar. Dei leier hundretusener av Nordmenn til den evige slaktarbenken.

Skriven av Ivar Fjeld

 

Merkelappar:, , , ,

Kategoriar: Bibelen, Endetid

28 kommentarar den “Baal-biskopen av Bjørgvin gjer Jesus til ein narr”

 1. Kjell Olesson
  mars 14, 2012 kl. 7:50 am #

  At de fleste biskoper og prester ikkje trur på bibelens beretninger er vel forståelig. De bygger frelsen på katolske villfarelser og vranglære, hjernevasket under studiene, det er tragisk

 2. CredoNor
  mars 15, 2012 kl. 7:21 pm #

  Eit interessant blogg innlegg som eg lærte noko av. Imidlertid kjem me ikkje bort fra at noko av bibelen må tolkast. Jesus sjølv, tolka fleire gonger dei bileta han fortalde folk flest. Dermed viser han tydeleg at noko av bibelen må skjønast biletleg. Eg tenker at element av skaparhistoriene til dømes kan være biletlege, sjølv om nok andre deler kan oppfattast meir bokstaveleg. Noas Ark…. tja viste dei i det heile på den tida om alle dyr som fantes i verda? Me snakkar om millionar av dyr? Kan jo hende at Jesus forholdt seg til historia om Noa som eit bilete og? Eller ei læreforteljing? Det beste er vel å snakke med han sjølv om saka tenker eg… :)

  • ivarfjeld
   mars 16, 2012 kl. 7:08 am #

   Kjœre Credo Nor.

   Shalom, og kjœrleik i Jesus Messias.

   Det er ikkje mogeleg å tolke bort Noah. Om vi gjer det forsvinn syndefordervinga, forbanninga over jorda og syndefloden.

   Det var i Noah at menneskeslektene fekk ein ny sjanse. Det er frå Noah at Sem og Semittane veks fram. Det er frå dei som tolkar bort Bibelen at anti-semitismen kjem. Dei som nektar for at Gud har eit utvald folk.

   Det er frå dette utvalde folket at Frelsaren kjem. Gud og redningsmann.

   Når vi vel å tolke bort Noah, blir også Jesus eit tolkings-objekt. Kanskje han også ikkje fantest, men er ein bildeleg skikkelse oppfunnen av “kyrkja”. Slik endar vi opp i katolsk tru. Trua ligg i kyrkja, som skal frelse.

   Første Mosebok
   Kapittel 5

   Han kalte ham Noah og sa: «Han skal trøste oss i vårt arbeid og i våre henders strev på den jord som Herren har forbannet.»

 3. Karin
  mars 15, 2012 kl. 9:05 pm #

  Kjære Ivar Fjeld. Det er et trist faktum at du ser ut til å være den eneste i denne verden som ender opp i himmelen… Eller var det ikke slik at fariseerne, de skinnhellige, var de største synderne av dem alle? De som dømte andre mennesker sønder og sammen, og proklamerte seg selv for de “rette” troende… Jeg tror ikke minst at du selv trenger stor tilgivelse når du sprer rundt deg med falske vitnesbyrd om dine nester, og trekker automatiske slutninger som går langt utover oss alminnelige menneskers fantasi! De logiske bristene i resonnementene dine er helt vanvittige, og viser tydelig hva som foregår oppe i ditt hode. Du har et forskrudd verdensbilde, og viser dessverre svært vonde tanker om andre mennesker. Må Gud velsigne deg og tilgi deg, for du vet ikke hva du gjør!

  • ivarfjeld
   mars 16, 2012 kl. 7:12 am #

   Kjœre Karin

   Shalom, og kjœrleik i Jesus.

   Det er rett at det ikkje finnes noko godt i meg. Eg er ein syndar, som slett ikkje fortjener nåde. Men lovpris Jesus Han som døydde på krossen i Jerusalem for alle syndarar, og stod opp att frå dei døde. Slik at alle dei som trur på Han, skal sleppe unna Helvete, og leve evig i Himmelen.

   Dersom eg seier noko som ikkje stemmer med det som står skriven i Bibelen, ikkje lytt til meg. Men lytt til Ordet, og la det styre livet ditt. Jesus har alltid rett. Eg tar feil.

   Må Jesus sjå i nåde til oss begge to. Må Jødane sin Konge regjere for all framtid. Amen.

 4. rudie
  mars 16, 2012 kl. 1:11 pm #

  Kjære Baal Ivar ( kanskje ikke like morsomt? )
  Hvorfor kaster du stein når du selv er et så dårlig menneske?Tror du Jesus vil det? Tror du jorda blir et bedre sted å være med slike ekstremt troende mennesker som deg? Er det ikke slik det blir terrorisme? Jeg syns det er skremmende å lese det du skriver, spesielt etter hva Anders Breivik fikk seg til å gjøre. Håper du ikke finner på noe slikt. Det er ikke gjennom hat Jesus ville vinne verden, men med kjærlighet. Men jeg regner med at du har et helt annet syn på hva kjærlighet er. Kjærlighet er vel for deg å kaste stein.
  Har du tenkt på at paven tror på Jesus også og at han også kommer til himmelen? Eller har du noen andre regler for han? Nei, du er ikke det jeg kaller et godt menneske, der er jeg enig med deg i. Men prøv å bli ett! Det tror jeg Jesus hadde satt pris på.

  Hilsen Baal Rudie

  • ivarfjeld
   mars 16, 2012 kl. 2:03 pm #

   Hei Rudle.

   Shalom, og kjœrleik i Jesus.

   Du skriv:

   Tror du jorda blir et bedre sted å være med slike ekstremt troende mennesker som deg? Er det ikke slik det blir terrorisme? Jeg syns det er skremmende å lese det du skriver, spesielt etter hva Anders Breivik fikk seg til å gjøre. Håper du ikke finner på noe slikt.

   Mitt svar:

   La meg først understreke at eg er pasifist. Ingen som trur på Jesus har lov til å skade eit anna menneske.

   Når det er sagt, så er det viktig å erkjenne at mange menneske i Norge vil kriminalisere meiningar. Nett som i Sovjet og Kina. For desse menneska er logikken:

   1. Anders Behring Breivik meiner dette.

   2. Fordi Anders Behring Breivik meiner dette, så er det galt.

   3. Alle som meiner noko av det Anders Behring Breivik meiner, må hengast ut. Ikkje minst av Jens Stoltenberg sine “digitale kjerringer”.

   Er du samd med dei som meiner at slik skal vi ha det i Norge?

 5. rudie
  mars 16, 2012 kl. 4:12 pm #

  Hei Ivar
  Jeg tror på ytringsfriheten, derfor mener jeg at både du og fjordman må få ha deres meninger.

  Men samtidig så mener jeg at ekstremister, selv om de er pasifister kan oppvigle andre som ikke er pasifister til å bli terrorister. Derfor kan dine ord medføre stor skade, selv om du ikke gjør noe selv. Hva slags frukter er det selv du venter av ditt hat mot den katolske kirke, muslimer eller den norske stat osv? Av å fortelle at de er antikrist dømt til helvete osv. Du skriver hele tiden veldig vinklede artikler med halvsannheter og halvløgner. Du tror sikkert på at det er sånn, derfor ser jeg også på deg som en ekstremist.

  Jeg ser ting på en annen måte enn deg, og tolker bibelen sikkert helt annerledes enn deg, noe som antagelig gjør at du mener jeg er en antikrist og dømt til helvetes ild fordi du tror bibelen bare kan tolkes på din egen måte.

  Tenk på hvilken frukter dine ord vil føre med seg. Tenk på hvilket ord fjordman sine førte med seg.

  En ting til. Mener du det var galt å gå til krig mot tyskerne under 2. verdenskrig?
  Og mener du nazister skal få kunne si hva de vil mot jøder og andre mennesker?
  Fins det en grense for hvor ille man kan kalle andre mennesker samtidig som man bevarer ytringsfriheten?

  mvh. Rudie

  • ivarfjeld
   mars 16, 2012 kl. 5:29 pm #

   Hei Rudie.

   Shalom, og takk for dette svaret.

   Det er viktig å slå ring om yttringsfridomen. Den skil oss frå den totalitœre stat.

   Eg trur det er ein kardinal-feil å gje Fjordman skulda for at Anders Behring Breivik vart ein massedrapsmann. Behring Breivik var ein frimurar, som henta inspirasjon frå mange kjelder. I frimurar-losjen i Oslo traff Behring Breivik mange politi-embedsmenn og advokatar. Dei trur dei er Kong Solomon sine etterfølgjarar, og har eit løyd brorskap der løyde ordrar vert utført.

   Kanskje det var der Politiet i Oslo skulle ha gjennomført ein rassia, og henta ut ei knippe med vitner?

   I Oslo Pistolklubb lœrte Anders Breivik seg å skyte. Ved å spele dei same PC-video-spel som VG og Dagbladet markandsfører som god underhalding for ungdom i Norge, lœre Behring Breivik seg å perfeksjonere dei planlagte drapene sine.

   Det er mange som begår fiktive massedrap i Norge kvar dag. Dei er alle i faresona til å gå ut i røynda og gjere det samme som Utøya-terroristen. Svœrt få av desse ungdomane har lese Fjordman sine politiske synsunkt.

   Dersom du ynskjer at eg skal vurdere din tolkning av Bibelen, må du gje meg døme. Elles så blir det du skriv berre skitkasting. Og det er noko Jesus set lite pris på.

  • ivarfjeld
   mars 16, 2012 kl. 5:39 pm #

   Kjœre Rudie.

   Shalom.

   Du spør:

   En ting til. Mener du det var galt å gå til krig mot tyskerne under 2. verdenskrig?

   Svar:

   Krig er alltid feil. “å gå til krig”. Kven er det som gjer det? Enkelt-menneske eller nasjonalstatar? Eg kjem ikkje til å løfte ein finger om noko vil ta livet av meg. Eg skal forlate denne verda, vel vitane om at eg aldri slo eller sparka eit anna menneske. Gjer eg dette, så handlar eg i mot mi overtyding om kva Jesus vil at eg skal gjere mot andre.

   Du spør:

   Og mener du nazister skal få kunne si hva de vil mot jøder og andre mennesker?

   Svar:

   Eg trur at yttringsfridomen har ein pris. Og det er at det er bedre å la folk ytre seg i opne forum, enn at til dømes Ny-Nazistar går under jorda. Eit døme på dette er “Holocaust denial”. Det er forbudt ved lov i Østerrike og Tyskland. Men om det er ein lov mot dette, betyr ikkje at folk vil slutte å hevde slike synspunkt.

   Mahmoud Ahmadinejad i Iran er ein “holocaust denier”. Det veit vi, fordi han har fått ytre dette i det offentlege rom.

   Du spør:

   Fins det en grense for hvor ille man kan kalle andre mennesker samtidig som man bevarer ytringsfriheten?

   Svar:

   Eg trur at det er betre å la hat-fulle ytringar bli offentleg kjende, enn at hatet får gro i ein falsk og farleg løyndom. I India er det eit godt ordtak: “Its better to face a true devil, than a devil with a mask”.

 6. mars 16, 2012 kl. 6:26 pm #

  Hei!
  Er du imot at Israel har en egen stat også da, for det kunne de ikke hatt om de ikke forsvarte den fysisk.

  Men Jesus nevner jo flere steder at ord kan gjøre andre mennesker ondt. Jeg tror det var det Jesus mente da Jesus sa at om du kalte en for dåre så skulle du komme til helvete. Og så sa Jesus at det var gjennom dine ord man kunne se hva som fans i hjertet. Og det var etter dine ord du skulle bli dømt. Og etter det mål vi dømmer andre skal vi selv bli dømt.

  Jeg er ikke ute etter skittkasting mot deg. Men jeg syns mye av det du skriver er skittkasting imot min tro. Jeg tror også du kan få andre til å hate slik du selv hater, derfor har jeg skrevet til deg. Men jeg tror på ytringsfrihet og syns det er viktig, men jeg har jo selv også ytringsfrihet og da er mitt ønske å gjøre verden litt mindre farlig.

  Du vil vite hva jeg tro på. Jeg tror på Jesus og at Jesus er Gud og at Gud er Kjærlighet. Kort fortalt. Jeg har en blogg hvor jeg av og til skriver i: http://rudie-rudie.blogspot.com/
  Jeg mener mye annerledes enn deg, men jeg dømmer deg ikke for det du tror på, jeg syns du bare bruker for mye hatiske ord mot de som mener annerledes enn deg. Det hjertet er fylt at taler munnen, sa Jesus. Selv om du tror på rettferdighet ved tro så går det allikevel an å prøve å være mildere mot anderledestenkende også gjennom sine ord. Ikke kalle de antikrist, Baal, dåre osv.

  Jeg skulle ønske alle uansett tro kunne respektere hverandre og være gode i mot hverandre. Det vet jeg de fleste også ønsker, bortsett fra ekstremister som ikke godtar at andre mener annerledes. Noen terroriserer, mens du sender uliketroende til helvete. Det er jo bedre enn å drive fysisk terror, men det er heller ikke særlig kjærlighetsfullt!

  Hilsen Rudie

  • ivarfjeld
   mars 16, 2012 kl. 6:49 pm #

   Kjœre Rudie

   Shalom.

   Eg ser av bloggen din at du er Katolikk. Eg elskar alle katolikkar. Men eg vil advare mot Katolisismen. Den lœrer feil om kven Gud er, og leier menneske inn i trua på ein falsk Jesus.

   Menneske er frelst av Jesus åleine, av nåde åleine, adskilt frå gjerningar.

   Bibelen åleine er høgste autoritet om tru.

   Du spør:

   Er du imot at Israel har en egen stat også da, for det kunne de ikke hatt om de ikke forsvarte den fysisk.

   Mitt svar:

   Eg er ikkje i mot at Israel er eigen stat. Eg er ikkje i mot at Jødane forsvarer denne staten. Det er ein rett som Jødane har.

   Du hevdar:

   Men Jesus nevner jo flere steder at ord kan gjøre andre mennesker ondt.

   Mitt svar:

   Jesus kalte folk for ormeyngel. Han kalla dei hyklarar, og kvit kalka graver.

   Paulus seier vi skal avsløre vranglœre. Gjer vi ikkje det, er vi ikkje gode hyrdar.

   Ephesians 5:11
   Have nothing to do with the fruitless deeds of darkness, but rather expose them.

   Paulus’ brev til efeserne
   Kapittel 5:11

   Ta ikke del i mørkets gjerninger, for de bærer ingen frukt. Avslør dem heller!

 7. mars 16, 2012 kl. 8:47 pm #

  Hei Ivar Fjeld
  Nei, jeg er ikke katolik.
  Men jeg tror DKK er Kirken som Jesus grunnla, og det er der jeg finner det jeg kjenner jeg har inni meg.
  Min Jesus er veldig nådig og sender ikke folk til helvete fordi de tror på en falsk Jesus, men sender alle mennsker til himmelen fordi Han døde for dem. Så min Jesus er nok mer nådig enn din Jesus om du mener vi ikke tror på samme Jesus. Det er korset som gjør at jeg er frelst og ikke mine gjerninger, så du tar feil der også.

  Du tar en del feil…

  Jeg tror på bibelen, men ikke så bokstavelig som deg. Leser den åndelig fordi jeg mener bokstaven dreper, mens ånden gjør ordet levende. Det betyr at Jesus har et dypere budskap enn å bare ta ut skriftsteder her og der, og slå hverandre ihjel med dem.

  Helhetlig så mener jeg Jesus kom til jorda for å frelse mennesker, men også et ønske om at mennesker i tillegg til å tro på og elske han også skal elske hverandre. Jeg tror ikke Jesus kalte noen ormyngel fordi vi skulle skjelle ut hverandre. Jesus sa det til noen som hadde vendt vekk fra kjærligheten og ikke hadde kjærlighet til mennesker, men var blitt veldig loviske. Alt Jesus vil er at mennesker skal elske hverandre og Gud fordi det er det eneste budet Jesus har. Jesus sa også at vi ikke skulle kalle hverandre stygge ting som f.eks dåre, at da fortjener vi helvete. Gud er Kjærlighet!

  Jeg tror at mye av det du tror på er vranglære. Så vi har jo noe felles da ;)

  Guds velsignelse!
  mvh. Rudie

  • ivarfjeld
   mars 16, 2012 kl. 9:07 pm #

   Hei Rudie.

   Shalom.

   Dette synes eg er ein meiningsfull debatt om tru:

   Du skriv:

   Min Jesus er veldig nådig og sender ikke folk til helvete fordi de tror på en falsk Jesus, men sender alle mennsker til himmelen fordi Han døde for dem. Så min Jesus er nok mer nådig enn din Jesus om du mener vi ikke tror på samme Jesus.

   Min kommentar:

   Det er mange “Jesus’ar” der ute. Du kan då ikkje meine at den “Jesus” som Jehovas vitner forkynner er den rette? Dei trur jo ikkje Jesus er Gud?

   Kva med Islam sin versjon av “Jesus”. Muslimane nektar for at Jesus er Gud. Han er berre ein profet.

   Kva med Mormonarane? (Dei siste dagars Heilage av Jesus Kristus). Dei trur at Jesus har openbart sanninga om seg sjølv i Mormonaranes bok.

   Er alt dette greit for “din nådige Jesus”?

   Hinduar trur også at Jesus er ein av “gudane”. Ein stor Guru?

   Er dei også dekka av nåden?

   Det er rett at det er Den Heilage ånd som openbarer sanninga i skrifta. Han peikar på alt det Jesus seier i Bibelen, og får alt Meisteren sa til å gje meining i kvardagen vår.

   Vi må ta på alvor det Paulus skriv om i desse versene:

   2 Corinthians 11:4
   For if someone comes to you and preaches a Jesus other than the Jesus we preached, or if you receive a different spirit from the one you received, or a different gospel from the one you accepted, you put up with it easily enough.

   Paulus’ andre brev til korinterne
   Kapittel 11

   For dere tåler det svært så godt når noen kommer og forkynner en annen Jesus enn ham vi har forkynt, eller når dere får en annen ånd enn den dere har fått, eller et annet evangelium enn det dere har tatt imot.

   Det er lett å lage seg sin eigen private “Jesus-kopi” om du tolkar bort det som står i Bibelen.

 8. mars 16, 2012 kl. 10:10 pm #

  Hei Ivar Fjeld
  Jeg tror at mennesker bare forstår Gud stykkevis nå, men vi engang skal forstå fullt ut. Jeg tror ikke mennesker kommer til helvete fordi de trodde feil i noe. Jeg tror Guds nåde kom til oss gjennom Jesus som døde for våre synder. Jesus er lyset som viser oss sannheten, og jeg tror alle mennesker kommer til å få se Han som Han er og bøye sine knær for Han som Herre og Gud. Mormonere, Jehovas vitner og Indere vil ikke bli dømt fordi de ikke trodde rett, de vil få se sannheten og forstå fullt ut når de kommer til himmelen.

  Men foruten korset så er vi alle mennesker dømt til helvete. Også for den som tror, for tro uten gjerninger er en død tro. Og gjerningene våre holder ikke for Gud. Derfor trenger vi alle korset.
  For hver den som ikke bærer god frukt vil bli kastet på ilden (Mat. 7) sier Jesus, men på grunn av korset og at Jesus tar all verdens synd på korset så kan vi når vi ikke bærer god frukt få nåde av Gud.
  Paulus sier: Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet og avholdenhet. Mot slike er loven ikke. ( Gal 5:22)
  Men ingen har klart å holde loven og står skyldige for Gud. Derfor trenger alle nåde for å bli frelst.
  Pga. at vi bare forstår stykkevis i det her livet så vil evangeliet også forkynnes når vi forlater jordelivet. ” Derfor ble evangeliet forkynt også for de døde, for at de i kroppen ble dømt slik mennesker dømmes, ved Ånden skulle leve slik Gud lever” 1 Pet 4:6

  Så ja, jeg tror nåden gjelder alle!
  mvh. Rudie

  • ivarfjeld
   mars 16, 2012 kl. 10:58 pm #

   Hei Rudie

   Shalom

   Evangeliet etter Markus
   Kapittel 16:15-16
   :

   Og han sa til dem: «Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alt som Gud har skapt! Den som tror og blir døpt, skal bli frelst. Men den som ikke tror, skal bli fordømt.

   Sidan du er ein ven med Verda, vil alle elske deg. At det ikkje finnes ein konsekvens av å fornekte Jesus, er eit falskt evangelium om universelle “Jesus”. Det er som å tru på Julenissen.

 9. mars 16, 2012 kl. 11:55 pm #

  Hei Ivar Fjeld
  Å tro på Jesus betyr mer enn bare å tro at Jesus har levd for 2000 år siden. Å tro betyr å tro på alt Jesus sier og følge det, det betyr at man må gjøre gjerninger for for at troen skal være levende.
  Jesus sier: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn i himmelens rike, men den som gjør min himelske fars vilje. Mat 7:21

  Jesus sier også at den dom du dømmer andre vil du selv bli dømt med Matt 7: 1-2

  Mange kristne vil komme for kort i sin tro på Jesus fordi de ikke gjør etter Jesu bud.

  Mange skal se på den dagen. Herre, Herre! Har vi ikke profetert i ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn? Men da skal jeg åpent si til dem: Jeg har aldri kjent dere. Vik fra meg dere som gjorde urett! Matt 7:22

  Hvis du sier til din bror: Raka! skal du være skyldig for rådet. Og den som sier: DU dåre! Skal være skyldig til helvetes ild. Matt 5:22

  Alle mennesker (kanskje bortsett fra de som har levd et så nært liv med Jesus så de har nådd fullstendig helliggjørelse) vil bli skyldig til evig ild. Troende så som ikke troende. For versene om helvete gjelder gså for de som tror på Jesus. De blir ikke frelst bare fordi de tror, selv om tro kan føre til fullstendig helliggjørelse.

  Det er korset som er nåden Gud kom med. Guds vrede over menneskers gjerninger kom over Jesus istedet. Derfor får vi nåde.

  Det er ikke meg verden vil elske, men Jesus om de forstår hvilken nådig Gud Han er. Det er Han jeg forkynner, og jeg elsker Hans kjærlighet og det er en Kjærlighet som fører til omvendelse og helliggjørelse.
  Det handler ikke om å fornekte Jesus, men å bli kjent med hvilken kjærlighetsfull Gud vi har. De som ikke vil ta imot Jesu nåde vil stå fast i loven helt til de forstår at det bare er Jesus som kan frelse dem. Men den Jesus som jeg kjenner er så god som Jesus var da han var på jorda og bare gjorde godt og elsket å være sammen med vanlig folk og syndere. Det var de loviske som ikke likte Jesus, og kanskje du heller ikke hadde likt Jesus om han kom på jorda idag. Det er lett å elske Jesus fordi han vil mennesker bare godt. De loviske ønsker ikke en Gud som vil mennesker bare godt, men de vil ha en Gud som belønner dem selv, og dømmer de som ikke tror og gjør som dem til helvete.

  Det er på fruktene man skal kjenne de falske profeter. Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet og avholdenhet. Mot slike er loven ikke. ( Gal 5:22)

  Å vise disse fruktene så er man kanskje venn med verden, men det viktigste er at andre kan lære den rette Jesus, altså ikke den falske jesus å kjenne. For det er slik jesus også er.

  Det er korset jeg tror på som Guds frelsesplan for meg. Ikke en død tro uten gjerninger. Men Guds plan for meg er også helliggjørelse slik at jeg kan være de frukter som hører til Han som er Kjærlighet!

  Du skriver:
  Og han sa til dem: «Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alt som Gud har skapt! Den som tror og blir døpt, skal bli frelst. Men den som ikke tror, skal bli fordømt.

  Det verset er like mye verdt som de versene jeg har skrevet opp om troende som også vil bli dømt. Alle mennesker kommer til kort for Gud. Da er det viktig å tro på at det fins en Gud som er god og som har lagt en plan som gjør at alle mennesker kan bli frelst. Og det mener jeg at Gud har klart!

  Men selv om Gud kom med nåden så evangeliserer han mye om helliggjørelse. Uten helliggjørelse vil ingen få se Gud!

  Forresten så tror jeg på julenissen. Han er en katolsk og ortodoks helgen.

  mvh, Rudie

  • ivarfjeld
   mars 17, 2012 kl. 7:27 am #

   Kjœre Rudie.

   Shalom.

   Takk for dette flotte innlegget. No forstår eg meir om korleis du tolkar Bibelen.

   Du skriv:

   Jesus sier: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn i himmelens rike, men den som gjør min himelske fars vilje. Mat 7:21

   Jesus sier også at den dom du dømmer andre vil du selv bli dømt med Matt 7: 1-2

   Min kommentar:

   Matteus 7:21 seier klart at du MÅ GJERE Far sin vilje skal du sleppe inn i Himmelen. Det er med andre ord ikkje nok å ta “Jesus” sitt namn i din munn. Det er heller ikkje nok å bruke “Jesus” sitt namn til å gjere sin eigen vilje.

   Dette verset kan ikkje brukast til eit forsvar for dei som overhode ikkje vil høyre snakk om Jesus. Som ikkje vil forhalde seg til Han, eller det stom står i Bibelen. Evangeliet er kjent for heidningefolka. Deu har hatt sjansen til å velge bort Jesus i 2.000 år. Mange har gjort dette, og forbanna både seg sjølv og ungane sine.

   Du skriv:

   Jesus sier også at den dom du dømmer andre vil du selv bli dømt med Matt 7: 1-2

   Min kommentar:

   Her driv du med sitatfusk. Det står då vitterleg du skal døomast etter det same målet som du dømer andre.

   Matteus 7:1-2

   Døm ikke, for at dere ikke skal bli dømt! Etter dommen dere dømmer med, skal dere selv få dom, og i samme mål som dere selv måler opp med, skal det også måles opp til dere.

   Dersom nokon du kjenner lever i synd, er det din PLIKT å ta dette opp med vedkomande. Dersom nokon ikkje kjenner til evangeliet om livet sine to utgangar, så PLIKTAR du å dele dei gode nyhetene om frelse i Jesus sitt blod med denne personen.

   Det er misjonsbefalinga. Det er ikkje ein opsjon, men ei plikt. Dersom du ikkje gjer dette er du ikkje ein etterfølgjar av Jesus. Men du har laga deg ein “Jesus” som du vil skal følgje etter deg.

   Vi skal formane folk til omvending og tru på Jesus, og vi skal døype dei som kjem til tru. Vi skal fortelle alle om domen som kjem over alle som ikkje vender om. Dette er sanninga. Dette er ikkje å “døme” folk. Dei som fornektar Jesus plasserer seg sjølv under dommen.

   Lag meg understreke at eit menenske kan be om nåde i sin siste time og finne frelse i Jesus. Den som trur dette er sannninga dømer ingen. Den endelege domen ligg hos domaren Jesus frå Nazareth.

   Vi er ikkje dommar fordi vi fortel dei om Dommaren og straffen dei vil få. Sjølv dei som ikkje kjenner Gud sin lov (Bibelen) vil bli dømd og få den straffa som Gud har fastsett. Anten dei tru dette er sanninga eller ikkje.

   Heilt til slutt:

   Det at du trur på Julenissen er gangske avslørande.

   Har du ikkje fått med deg at det er Coca Cola Company som har funne opp denne avguden?

   Ver gild å les dette:

   http://ivarfjeld.wordpress.com/2011/11/28/christians-promote-coca-cola-santa-for-christmas/

 10. mars 17, 2012 kl. 11:21 am #

  Hei Ivar Fjeld
  Problemet er at etter at Luther begynte å klusse med kristendommen og forkynne “skriften alene” så kom det så mange tolkninger av skriften så det nå har blitt 3000 forskjellige trosretninger som mener de står på sannheten. Ikke nok med det, men dere mener også at om vi ikke tror på “deres” Jesus og deres tro så havner vi i helvete, Og som du skriver så mener du at man må tro på din Jesus eller så havner man i helvete helt velfortjent. Du kan jo ikke regne med at du skal få alle til å tro på “din” Jesus når det fins så mange trosretninger og forskjellige religioner i verden. Mener du virkelig at de som velger en av de andre trosretningene skal bli dømt til helvete fordi de ikke klarte å gjette hvilke lære som var rett?

  Jeg tror mennesker forstår stykkevis og at vi en dag skal forstå fullt ut. Gud kommer ikke til å dømme oss fordi vi ikke forstår fullt ut. Gud kommer til å dømme oss etter våre gjerninger om vi har gjort onde eller dårlige. Men mitt håp er at Jesus betalte vår straff på seg så alle uansett gjerninger kan bli frelst til slutt. Etter dommen. Men troen på Jesus er veldig viktig for å klare å gjøre gode gjerninger. Det er Han som er lyset som viser oss sannheten og har vi personlig kontakt med Han så kan hans kjærlighet forendre oss så vi blir lik Han. Det er derfor troen på Jesus er veldig viktig fordi Gud hater alt det vonde som skjer i verden og ønsker at mennesker skal vise kjærlighet og ikke hat mot hverandre.

  Jeg har også hørt at det var coca cola som reklamerte for julenissen i sin tid. Her står hele historien om julenissen ( st. Claus, sant nikolas ) http://www.katolsk.no/biografier/historisk/nmyra De har også tatt med historien om coka cola der.

  mvh. Rudie

  • ivarfjeld
   mars 17, 2012 kl. 2:44 pm #

   Hei Rudie.

   Shalom.

   Takk igjen for ein eit flott brev.

   Du skriv:

   Problemet er at etter at Luther begynte å klusse med kristendommen og forkynne “skriften alene”……

   Mitt svar:

   Det er ikkje “Luther sin Jesus” eller “min Jesus” menneske skal følgje. Men Jesus slik Han framstår i Bibelen.

   Du blir kjent med Jesus gjennom Bibelen. Ikkje gjennom filosofi og eventyr av ulike slag. Det er dette Martin Luther meiner med “skrifta åleine”. At det er Bibelen som er høgste autoritet om tru. Bibelen må aldri bli sidestilt med menneska sine segn, tradisjonar og vilfaringar av ulikt slag.

   Gud talte til Moses. Den Jødiske profeten skreiv ned det som Gud sa. Bokstav for bokstav, ord for ord. Bibelen peikar på lykke-profetar og vranglœrarar av ymse slag.

   Dei hevda dei kjente til og representerte Gud. Men det var ikkje Gud som hadde sendt dei. Difor skal vi ikkje lytte til folk som har skapt “gud” i sitt eiga bilete.

   Du skriv:

   Mener du virkelig at de som velger en av de andre trosretningene skal bli dømt til helvete fordi de ikke klarte å gjette hvilke lære som var rett?

   Min kommentar:

   Dersom du les Bibelen får du svaret på:

   1. Kven Gud er

   2. Syndefordervinga,forbanninga og den endelege dommen som ventar alle i menneskeslekta.

   3. Sanninga om korleis menneska kan bli redda (frelst) frå straffen.

   4. Kven Frelsaren er, og kva Han har gjort for dei som er villige til å tru på (lye) Han.

   Folk står fritt til å vrake dette bodskapet. Jesus tvinger ingen til å tru på Han.

 11. mars 18, 2012 kl. 10:30 am #

  Hei Ivar Fjeld

  Jeg tror at om man bare har kontakt med bibelen og ikke Jesus selv så er det større sjanse for å bli religiøs og slik som fariseerne og skriftlærde var på Jesu tid. Det er da større fare for at man tolker bibelen slik man tenker selv og ikke etter Guds vilje.

  For meg er det viktig at Jesus viser meg Sannheten og det er ikke i motsetning til bibelen. Det er mange ganger jeg har måtte diskutert omigjen og om igjen med Jesus fordi jeg har hatt en annen tydning av skriften enn det Jesus har vist meg. Så jeg forstår at mange kan bli religiøse av å bare lese bibelen og tyde bibelen feil. Det er jo veldig mange forskejllige tydninger av bibelen.

  Det er veldig spennende og godt å leve nære Jesus. Jeg liker veldig godt Han som person og Han er helt likt bibelens Jesus og Gud. En veldig god Gud. Jeg tror bibelen forteller oss at vi skal leve nære Jesus og jeg har mange bibelvers på det om du vil ha. Jesus er lyset og viser en rett vei.

  Det er mange ting i bibelen jeg hadde en mening om, men så viste Jesus meg at det finst forskjellige tolkninger. Da er det viktig å tro på Jesus og ikke min egen tolkning av bibelen.

  Det har ført til at jeg har måtte forendre min religiøsitet og valgt å leve nære Jesus.

  FOR religiøsitet fører til at man stenger Jesus ute, og det gjør at du selv lager din egen Gud ut ifra din egen tolkning av bibelen. Da blir mennesker gjerne harde og dømmende og de finner alltid bibelvers på å kunne være det. Det fins utrolig mange trosretninger av bibelen og alle hevder at de har rett tolkning.

  Men samtidig så kan man også se at mennesker prøver så godt de kan og at de vil leve rett. Gud kan da vel ikke dømme deg til helvete fordi DU valgte feil tolkning? For det er stor sjanse at du velger feill fordi det er så mange som emener annerledes enn deg og de mener de tolker helt etter bibelen.

  Jeg mener du tolker bibelen feil. Du tolker den ikke lik slik jeg kjenner Jesus, og Jesus er akkurat den samme som Jesus i bibelen.

  Det er Jesus som gir meg liv, fred og glede. Jeg var religiøs i en periode og det var veldig vondt fordi Jesus var kommet i skyggen hos meg. Så ALDRI igjen,

  Om man tolker og tolker bibelen, men ikke klarer å få med seg at Jesus er en person som vil ha personlig kontakt med deg og Han selv IKKE SKRIFTEN skal bo inni deg og lede deg, vise deg hvem Han er, da har man ikke fått med seg mye av skriften, fordi det står om det i skriften. Jesus overbeviser meg alltid med skriften at Hans ord er riktig, så jeg sier ikke at skriften er viktig, Men man mister Gud om man bare er opptatt av skriften alene.

  Mer Jesus har vist meg mer har jeg fått øynene opp for den katolske kirke. Jeg har måtte kaste mange fordommer imot den. Nå ser jeg med Jesu øyne på den og det er den som jeg føler er nærmest det Jesus viser meg. Den Kirke som Jesus selv har en hånd med i, som Han stiftet ved apostelen Peter. Kjempespennende.

  Ofte så tror mennesker så mye på magefølelsen sin og sine fordommer at de har moe med Gud å gjøre. Så de leser skriften etter sin magefølelse. Da kommer man feil vei.

  Det er Jesus som er inni meg jeg vil følge fordi Han er best! :)

  mvh. Rudie

 12. CredoNor
  mars 19, 2012 kl. 3:10 pm #

  Hei til dei som gidder å lese :)

  Eg ser med glede at diskusjonen nå tar ei meir fruktbar retning etter at den var meir aggressiv i byrjinga.

  Korleis en skal forstå bibelen og tolke han er eit utruleg viktig punkt som kristne må avklare. Sjølv er eg i ein prosess i forhold til det. Eg tykjer ikkje det er rett å ta noko ut av boka eller sjå bort frå delar av den slik nokre gjer.
  Likningar kjem me likevel ikkje bort fra at boka har:
  I Jesaja 45 sier Herren Gud sjølv at profeten skal fortelja likningar til Israelsfolket:

  Fortell en lignelse til dette trassige folket. Si til dem:

  Så sier Herren Gud:
  Sett gryta over!
  Sett den over og hell i vann!

  Jesus sjøl fortalde og liknigar mellom anna i Markus 4:

  Da han var blitt alene med de tolv og de andre som var med ham, spurte de ham om lignelsene. 11 Han svarte: «Til dere er hemmeligheten om Guds rike gitt! Men til dem som er utenfor, blir alt gitt i lignelser, 12 for at de skal se og se, men ikke skjelne, høre og høre, men ikke forstå, så de ikke vender om og får tilgivelse.»
  13 Og han sa til dem: «Når dere ikke forstår denne lignelsen, hvordan skal dere da forstå noen annen lignelse?

  og så forklara Jesus likninga.

  Slik er forstår bibelen så er det fullt av bilete og likningar der. I møte med dei trur eg det er avgjerande å kjenne Sanninga og kjenne djubdene i Gud.

  Så trur eg at Gud kan openberre ulike aspekt av seg sjølv til oss til ulike tider i livet. Eg trur og at dei ulike i Guds kyrkje på jorda kan få sjå ulike aspekt av trua som kan vere til oppbygjing til oss alle. Difor tykjer eg det er viktig at me ikkje er stridige, men audmjuke ovanfor kvarandre. Gjer med det kan me fort stå Gud sjølv imot og det ynskjer i alle fall ikkje eg.

  Dette var litt generelt til teksten som er skrevet ovanfor og nokre av kommentarane under.

  mvh CredoNor

  • ivarfjeld
   mars 19, 2012 kl. 5:48 pm #

   Hei CredoNor.

   Shalom, og takk for eit flott innlegg.

   Eg trur det er viktig for alle kristne vaktar om nokre sentrale lœresetninga (doktriner) som skil trua på Jesus slik han framstår i Bibelen, frå alt mogeleg anna.

   1. Jesus er fullt Gud og fullt Menneske i ein og same person.

   2. Menneske er frelst av Jesus åleine, av nåde åleine, adskild frå gjerningar av alle slag.

   3, Biblelen åleine er høgste autoritet i alle spørsmål om tru.

   Dersom vi ikkje kan einast om dette, så speler det lita rolle om vi er så audmjunke vi berre klarer. Menneske som har blitt leidd inn i vilfaringar av ymse slag, treng å bli fortalt at dei har blitt ført på vilstrå. Om vi ikkje gjer dette, så har vi aldri elska slike menneske, slik Jesus elskar alle menneske. Jesus har forklart alle sanninga om livet og døden, om Himmel og Helvete. Anten vi likar å høyre sanninga eller ikkje.

   Universialismen og relativismen sin “Jesus” vil at vi alle skal omfamne det store kompromisset. Det at det er kjœrleiken som binder oss saman. Det er ei løgn. Det finnes ikkje sann og ekte kjœrleik utanfor sanninga.

   Det er mange kjœre Buddistar, og mange flotte varme Muslimar. Men dei må ta i mot sanninga om krossen, blodet, oppstandinga og frelsen. Etter så går dei fortapt.

   I den siste ordvekslinga har eg fokusert på Jesus som ein dommar, og om domen som skal kome. Det er mange som nektar for at Jesus skal dømme folk basert på det Ordet seier. Melodien er at “Gud er god”. Det er Herren sjølvsagt. Han har gjeve menneske ein sjanse til å sleppe unna straffen vi alle fortjener. Dersom Jesus ikkje dømer menneske etter det Ordet seier, så proklamerer vi ein lovlaus Messias. Ein kopi. Det er ingen farbar veg.

   Må Jesus halde fram med å velsigne deg. Eg ber den Heilage ånd verne deg mot den massive forføringa vi alle opplever no i dei siste tider. Amen.

 13. CredoNor
  mars 19, 2012 kl. 9:00 pm #

  Hei Ivar og takk for innlegget ditt :)

  Eg er samd i alt du skriver. Eg har ikkje noko behov for å gjere Jesus meir spiseleg enn han alt er. Likefullt er ikkje admjukleig og forteljing om sanning motsetninger. Dei kan sameinast. Heldigvis.

  I møte med Ordet må eg sei eg blir audmjuk. Det er slike djubder i det og eg trur Gud taler til menneske i det på ulik måte gjennom det. Dette har ikkje noko med relativisme å gjere, berre at Gud kan forholde seg til ulike menneske gjennom dei same tekstene. Anden kan gjere levande når Ordet møter menneskers hjarte.

  Guds signing over deg og Ivar :)

  • ivarfjeld
   mars 19, 2012 kl. 9:25 pm #

   Kjœre CredoNor

   Shalom.

   Jesus har alltid rett. Eg tar feil.

   Dette er mitt utganngsunkt for å vœre tenaren hans, slaven hans, bror hans og nœr kjenning av den beste venen eg nokon gong kjem til å få.

   Eg mislikar at menneske gjer narr av Han som har redda meg, og alle menneske som trur på Han. Det å gjere hån av Jesus er ei synd som vert tilgjeven, om folk vender om og ber om nåde. Heldigvis. Eg spotta Jesus i mange år, før eg som 39-åring overgav livet mitt til Han.

   Å vœre audmjuk er til dømes å sei at: – Det er ikkje alltid eg forstår det som står i Bibelen. Men eg er viss på at det som står i Bibelen er rett.

 14. CredoNor
  mars 20, 2012 kl. 4:01 pm #

  Ja og ja. Amen :) Lukke til vidare Ivar! Du gjer ein flott og viktig jobb og eg er imponera over måten du gjer det på :)

 15. runa
  april 15, 2012 kl. 2:03 am #

  kjære ivar

  takk for innlegget ditt. det er godt at verden har vektere som deg. du setter lys på viktige saker i denne alvorlige – og forførende – tiden som vi lever i. jeg har lest en del av dine innlegg på news that matters og har hatt stort utbytte av dette. har tidligere tenkt at det var dumt at du ikke skrev noe på norsk – helt til jeg tilfeldigvis kom over denne siden. jeg er en av dem som leser bibelen bokstavelig og tror på absolutt alt som står i denne velsignede skriften, som er
  Guds hellige og ufeilbarlige ord, innblæst av Den Hellige Ånd. Jesus er veien, sannheten og livet, og vi er frelst på grunn av troen på Ham og hans fullbrakte seier på Golgata og på grunn av Hans blod som renser oss fra all synd, så sant vi bekjenner våre synder. Det er rett som du sier at vi skal dømme dem som er innenfor, dem som er utenfor skal Gud dømme.
  Som Paulus sier: …. eller vet dere ikke at dere skal være med å dømme engler?
  Stå på Ivar og lykke til videre.

  • ivarfjeld
   april 16, 2012 kl. 5:53 pm #

   Kjœre Runa.

   Shalom.

   Takk skal du ha for denne kommentaren. Takk for at du velsigner meg. Må du sjølv bli velsigna av Jesus med alle former for himmelske velsigningar.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut / Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut / Endre )

Koplar til %s

<\!-- /#footer-out -->