NRK og NTB: “Hellige krigere fra Irak til Syria”

Både våpen og islamistiske hellige krigere er i ferd med å forflytte seg fra Irak til Syria, ifølge Iraks viseinnenriksminister Adnan al-Assadi.

Blodtørstige Islamske mordarar blir i Norske medier framstilt som "hellige".

Våpnene skal brukes i kampen mot president Bashar al-Assad, som har vært under hardt press etter at et folkeopprør mot regimet hans startet i Syria i mars i fjor.

- Vi har etterretningsinformasjon som viser at et antall irakiske hellige krigere har reist til Syria. Våpensmugling pågår fortsatt fra Irak til Syria, forklarer Assadi.

Våpnene finner veien inn i Syria via grenseovergangen Rabia, hvor medlemmer av samme familier bor på hver sin side av grensen, ifølge viseinnenriksministeren. (©NTB)

Kilde: Fedrelandsvennen.

Min kommentar:

Det er mange måtar å omtale Islamic Jihad på. Den beste er “blodtørstige mordarar for allah”.  NTB vel å bruke ordet “Hellig” om desse massemordarane.

NRK Tekst-TV publiserte denne meldinga sundag morgon.

At den konservative avisa Fedrelandsvennen trykkjer denne meldinga viser kor langt ned i rennesteinen det norske samfunnet no har ramla. Den samme søpla vi såg på 1930-talet er i ferd med å kome opp igjen og inn i det offentlege rom.

Norge har ein tvilsom historie når det gjeld støtte til totalitœre krefter.

Det var mange i Norge som meinte dei Tyske soldatane i 1940 var i ferd med å frigjere Norge.  Også Hitler var involvert i “hellig krig”. På beltene til Tyske soldatar stod det “Gud er med oss”. “Gott mit uns”.

At det største norske nyhetsbyrået sender ut ei melding om “Heilage krigarar” på veg til Syria minner mykje om Vidkun Quisling sin varme omtale av den Nazistiske invasjonsstyrken i Norge.

Vidkun Quisling meinte Nazistane kom for å frigjere Norge. Han såg på seg sjølv som ein heilag fridomskjempar.

Då Nazistane invaderte Norge, gjennomførte Vidkun Quisling statskupp på NRK. Slik Islamic Jihad ynskjer å gjennomføre statskupp i heile den Arabisk verda.

Quisling kalla den Tyske okkupasjonsmakta “fredeleg hjelp”. NTB og NRK kallar dei same totalitœre kreftene for “hellig”. 

Kjelda til lydopptaket på NRK

Både Hitler og Bin Laden vert presenterte som “heilage krigarar”.

Den norske regjeringa er den mest pro-Islamiske regjeringa på den vestlege halvkule. Norge driv med systematisk støtte til Islamsk terrrorisme.  Første og fremst retta mot staten Israel, men også i form av støtte til andre Islamiske mordarar i Det muslimske brorskapet i Egypt og Libya.

Få nordmenn kjem til å reagere.  Slik vi heller ikkje reagerte då Nazismen vaks i Norge like før andre verdskrig, og titusener av nordmenn hylla Hitler og Quisling.

Skriven av Ivar Fjeld

Merkelappar:, , ,

Kategoriar: Islam

Ingen kommentarar enno.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Log Out / Endre )

Twitter picture

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Log Out / Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Log Out / Endre )

Koplar til %s

<\!-- /#footer-out -->