Den babylonske biskopen i Borg

Atle Sommerfelt tok eit kraftig oppgjer med ein Gud som straffar. Så spelte han Stalinisten Nordalh Grieg sin ateistiske hymne “til ungdommen”. 

Den nye Biskopen i Borg saman med Kongen og politivakter.


Med utgangspunkt i dagens prekentekst, om den blindfødte mannen som ble seende etter å ha møtt Jesus, trakk Sommerfelt linjer til vår tids hivsyke og til hva som ble sagt på et KrF-møte i Sarpsborg nylig.

Sommerfeldt sa at det i Jesu samtid var et dominerende syn at lidende mennesker erfarer Guds straff for egen, foreldre eller nasjonens synder.
– I forberedelsen til denne prekenen strevde jeg med om en slik tanke om Guds straff overhode kan gjenfinnes her hos oss. Denne uken har vist oss at det er mennesker som er fanget i et slikt gudsbilde. De søker spor etter Guds straff i samfunnet og særlig i andres lidelse. Slike tankemønstre stigmatiserer og påfører allerede lidende mennesker ytterlige byrder. Slike spekulasjoner er gudstro på avveie, fastslo han.

Midt i biskopens preken hadde han lagt inn en sang han selv karakteriserte som «Nordahl Griegs hymne til menneskeverdet»: Til ungdommen, sangen som ble spesielt viktig for mange nordmenn etter sommerens Utøya-massakre

Kilde: Vårt Land.

Min kommentar:

Det er kort og godt løgn og dikt at Gud ikkje kan straffe menneske, og gjer dette når Han ynskjer.

Gudfrykt er starten på visdom.

Det beste døme på Gud sin straff i det nye Testamentet er Ananias og Saffira som laug til Gud Den Heilage ånd. Dei vart begge straffa med døden framfor føtene til apostelen Peter.

 

Apostlenes gjerninger
Kapittel 5

Da sa Peter: «Ananias, hvorfor har Satan fylt ditt hjerte, så du kan lyve for Den hellige ånd og stikke til side noe av det du fikk for jordstykket ditt?  Kunne du ikke ha beholdt det? Det var jo ditt. Og bestemte du ikke selv over pengene du solgte det for? Hvordan kunne du bestemme deg for dette i ditt hjerte? Det er ikke mennesker, men Gud du har løyet for.» Da Ananias hørte det, falt han om og døde. Og alle som hørte det, ble grepet av stor frykt

Jesus seier det rett ut:

Den som driv med blasfemi mot Den Heilage ånd har gjort seg skuld i ei synd om aldri vil bli tilgitt.

 Matteus 12:32
Den som sier et ord mot Menneskesønnen, skal få tilgivelse. Men den som sier mot Den hellige ånd, skal ikke få tilgivelse, verken i denne verden eller i den kommende.

Domen og straffa for slike synder kan kome i den neste augneblinken. Slik som i dømet med Ananias og kona hans.

Når det gjeld blasfemi mot Den Heilage ånd, er det ikkje mykje slingringsmon. Ved alle høve om du vil leve evig med Jesus i Himmelen.

Martin Luther trudde at kristne Kongar og Prinsar vil sikre at prestane held seg til Bibelen. Slik er det ikkje lenger. Tvert om.

Atle Sommerfelt er ein vranglœrarar som har bøyd knee for “baal”. Han er den nye Babylonske biskopen i Borg.

Det er ubegripeleg at norske kristne ynskjer å la seg raljere med av slike vranglœrarar.

Atle Sommerfelt snakkar om at dei som seier Gud straffar har eit forvrengt gudebilete. Sanninga er at biskopen framstiller Gud som kraftlaus og utan evne eller vilje til å gripe inn i verdens gang. I beste fall er Gud tilstades ved slump.

Profetordet viser ein potent Gud. Jesus vår Messias er ein potent Gud,. Han er i ferd med å oppfyller dei siste uoppfylde profetiar i vår tid.

Kva er det som må til før kristne som står i statskyrkja melder seg ut?

Kvifor ikkje stå i eit trusamfunn som lyer Bibelen sin Gud?

Så til straffen:

Alle menneske fortjener å døy å bli sent til Helvete. Og det sogar alle som reiser på første klasse.
Det er mogeleg å bli redda frå den straffen vi fortjener.

Jesus tok vår straff på seg på korset. Den som trur på Han skal leve evig i Himmelen.
Men det er ein pris å betale for den som trur. Prisen er å tru på Messias.

  Markus 16:16

 Den som tror og blir døpt, skal bli frelst. Men den som ikke tror, skal bli fordømt.

Den som ikkje trur blir ikkje redda av Jesus. Vantrua er ei synd som vil bli straffa for evig og alltid.

Skriven av Ivar Fjeld

Merkelappar:, , ,

Kategoriar: Den norske kyrkja

Ingen kommentarar enno.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut / Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut / Endre )

Koplar til %s

<\!-- /#footer-out -->