Utval: Sharia Lover må aksepterast i politiet

Politi og domarar med hijab kan bli resultatet dersom regjeringens livssynspolitiske utvalg, ledet av Sturla Stålsett, får viljen sin, skriver Vårt Land.

Her er utvalet som skal lage retningslinjer for den nye statsreligionen i Norge.

Kulturminister Anniken Huitfeldt (Ap) satte for halvannet år siden ned utvalget som skal utmeisle Norges nye religionspolitikk. Ifølge Vårt Land ønsker utvalget å rydde plass til hijab, kors og andre religiøse symboler i det offentlige rom.

Dermed kan det åpnes for at både politi og dommere få lov til å bære hijab, noe som ikke er tillatt i dag.

– Vi må tåle å bli eksponert for andres religion, enten vi møter en imam i en sykehuskorridor eller politi med hijab, sier et medlem av utvalget til avisen.

Et annet medlem bekrefter utvalgets holdning.
– Ut ifra diskusjonen i utvalget føler jeg meg helt sikker på at religiøse hodeplagg må kunne kombineres både med dommerkapper og politiuniformer, sier medlemmet.

Sturla Stålsett er tydelig på at Norge går i en annen retning enn Frankrike.

– Det vil prege konklusjonen vår at vi på ingen måte vil gjemme bort eller redusere nærværet av religiøse symboler. Vi ønsker å legge til rette for at mangfoldet kan være robust, sier Stålsett.

Spørsmålet om politikvinner kunne bruke hijab til uniformen utløste en høylytt debatt for tre år siden. Etter sterke reaksjoner ble forslaget om hijab i politiet trukket tilbake av daværende justisminister Knut Storberget.

Tros- og livssynspolitisk utvalg hadde sitt første møte i august 2010 og skal legge fram sin utredning innen nyttår. Utvalget har fått i oppgave å foreta en gjennomgang av statens tros- og livssynspolitikk og fremme forslag som kan bidra til å skape en mer helhetlig politikk på feltet. (©NTB)

Kjelde: NTB og Vårt Land.

Min kommentar:

Det norske knefallet for Sharia lover er unikt i Vest-Europa.

For ein kristen er det ingen plikt å gå med eit kors. Den som går med eit kors, har det som oftest presentert som eit lite smykke, eit symbol ingen i Norge bør ta seg nœr av.

Sharia lovane pålegg muslimske jenter å gå med Hijab. Jenter i Pakistan og Somalia må følgje dette lovpåbodet.

Kvifor skal desse lovene innførast i Norge?

Dersom ei politikvinne, eller ein dommar ynskjer å jobbe med eit skaut fullt av kristne motiv:

Ville det vore akseptabelt?

Regjeringen sitt livssynspolitiske utvalg er ikkje stort anna enn eit utval som skal redefinere staten sin religionspolitikk.

Kristne lovar å symbol skal sidestillast med Islamske lover og symbol. Dersom dei kristne i Norge vil stoppe Islamiseringa av samfunnet, skal også alle former for kristendom bort frå det offentlege rom.

Det er målet til den raud-grøne regjeringa.

Det strammer seg no til i det offentlege rom, for den som vil forkynne om Jesus. Kristne i Norge må ha vit til å bruke det offentlege rommet, før det blir stengt for forkynning.

Her er lista over medlemmene i Tros- og livssynspolitisk utval, henta frå bilete over:

Fra venstre:

Tove Strand (AP) Bente Sandvig, Hege Fjellheim Sarre, Jan F. Bernt, Ingunn Folkestad Breistein, Sohaib Sultan, Lavleen Kaur, Oddbjørn Leirvik, Sturla Stålsett, Anniken Huitfeldt (AP), Valgerd Svarstad Haugland (Kr.F) Rune Skjælaaen (SP), Margareta Tumidajewicz, Rolf Reikvam (SV), Ottar Grepstad og Guri Melbye.

Skriven av Ivar Fjeld

Merkelappar:, , , , ,

Kategoriar: Islam

Ingen kommentarar enno.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut / Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut / Endre )

Koplar til %s

<\!-- /#footer-out -->