Norske Indarar vel bort jentefostre

En studie utført ved Rikshospitalet viser at indisk-norske kvinner føder unormalt mange guttebarn. 

Mange familiar i India ser det som ei forbanning å få mange jentebarn.

Forskere mener grunnen kan være at jentefostre bevisst blir valgt bort.

Økelse kan tyde på at det foretas kjønnsselektiv abort blant enkelte foreldre med indisk opprinnelse, sier forsker Are Hugo Pripp ved sykehuset til VG.

Det er etter at ultralyd, og dermed muligheten til å fastslå fosterets kjønn, ble tilgjengelig i 1987, at skjevheten melder seg ved det tredje og fjerde barnet.

Før ultralyd ble tilgjengelig, ble det født 108 jenter per 100 fødte gutter hos indisk-norske mødre. Etter 1987 er det bare født 65 jenter per 100 fødte gutter, viser undersøkelsen.

På grunn av lave tall vil forskerne imidlertid ikke trekke bastante konklusjoner.

Helseminister Anne-Grete Strøm Erichsen (Ap) er overrasket over funnene og sier hun vil varsle helsetilsynet om saken.

– Dette er overraskende tall. Å ta bort et friskt barn fordi det har feil kjønn, det er sånn at en nesten ikke kan tro det. Kjønnsselektiv abort er fullstendig auakseptabelt.

Likeverdigheten mellom kjønnene er helt grunnleggende, sier Strøm Erichsen. (NTB)

Kilde NTB og Dagen

Min kommentar:

Dei som truer at religion bring fram det beste i menneske, tar feil. Religiøse Hinduar må ha ein son, for å kunne oppnå nirvana.

Jenter er uønska frå dei er fødd.

Dei er også ei økonomisk last. Far til ei dotter må betale medgift for å få henne gift.  Ein mann som berre “får” døtre, er på veg mot konkurs.

Hinduar i Norge skil seg ikkje ut frå Hinduar i India. Det spelar inga rolle kort høgt utdanna religiøse Indarar er.  Jentebarn blir drepne i mor sin mage.

Anne-Grete Strøm Erichsen godtar drap på ufødde barn i Norge.

Det gjer også nordmenn. Drep barn i mor sin mage. Med støtte av helseminister Anne-Grete Strøm Erichsen.

Men i motsetnad til Indarar, så drep sekulœre nordmenn også gutebarn i mor sin mage.

Kjønsfordelinga på aborterte barn i Norge er omlag 50-50.

Så lenge like mange gutar og jenter blir drepne, så synes Helseministeren dette er greit.

I 2010, vart 15.700 norske barn drepne i mor sin mage i Norge.

 2. Mosebok 20: 13

Du skal ikke slå i hjel.

Skal nordmenn finne fred for at vi som nasjon godtar drap av barn, må vi alle be om nåde.

Jesus kom for å gje oss liv. Menneske har ikkje lov å drepe.

Jesus er like glad i gutar og jenter. Han vil at alle skal få smake på livet, og oppleve verda han skapte.

Skriven av Ivar Fjeld.

Merkelappar:, , , ,

Kategoriar: Bibelen

Ingen kommentarar enno.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut / Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut / Endre )

Koplar til %s

<\!-- /#footer-out -->