SP-topp: Nordmenn har godt av ein tur i Moskeen

“Etniske nordmenn, kristne eller ikke, har godt av en tur i en moské eller andre religioners seremonier”.

Det er ikkje nok å folde hendene. Bøna må vœre i Jesus sitt namn, om Trygve Slagsvold Vedum skal ha von om å kome til Himmelen.

Dette er oppmodinga frå nestleiar i SP, Trygve Slagsvold Vedum.

Her er utdrag frå ei sak i VG:

For å forstå Norge må du forstå vår egenart, og mange av våre tradisjoner og høytider har sine røtter i kristendommen. Vi mener det er viktigere å forstå religion nå enn noen gang tidligere, særlig i møte med folk med andre religioner, sier Vedum.

Han mener også at både muslimske, andre religiøse og ikke-troende foreldre bør sende barna sine i skolegudstjenester der det er mulig.

- For det første vil de se mange av likhetene mellom kristendom, jødedom og islam, De vil lære om tradisjonene og ritualene, selv om det ikke er en troshandling for dem. De forstår bedre skikkene. Hvorfor vi har jul, hvorfor det er viktig, sier Vedum.

Sp-nestlederen understreker at også etniske nordmenn, kristne eller ikke, har godt av en tur i en moské eller andre religioners seremonier.

Generalsekretær Mehtab Afsar i Islamsk Råd Norge, stiller seg positiv til oppfordringen, men tror det er mer på gang enn det Vedum har fått med seg.

- Hvis Vedum ser på grasrotnivå vil han nok se at dette kanskje skjer mer enn han tror. Det er ikke uvanlig at man besøker hverandres hellige steder, og er tilstede ved hverandres seremonier, sier Afsar til VG.

Kjelde: VG

Min kommentar:

Føremålet med å vitje ei gudsteneste, må vœre å høyre evangeliet om Himmel og Helvete. Prestar er kalla til å forklare at alle menneske er fortapt, slavar av synd. Dei gode nyhendene er at det finnes redning i Jesus sin død på krossen. Då Jesus betalte for alle syndene i verda, tapte Satan all makt over alle som trur.

At Trygve Slagsvold Vedum ikkje kjenner til dette, er kanskje ikkje så rart. Det er lenge sidan den norske kyrkja har åtvara Nordmenn om at mesteparten av menneska på jorda vil hamne i Helvete. Det gjer alle som nektar å ta i mot Jesus som frelsar.

Helvete ventar for alle som ikkje vender om frå eit liv i synd. Himmelen ventar for alle som bøyer kne, og ber Jesus om nåde.

At SP-leiaren meiner folk må få gå i kyrkja for å få “med seg likskapen mellom Kristendom, Jødedom og Islam” er alarmerande. Dei som hevdar slikt, markandsfører den falske og forførande endetidsreligionen.

Kva prestar eller pastorar er det SP-toppen har lytta til i det siste året?

Etter Utøya-tragedien 22.Juli fekk religionsblanding og synkretimen mange nye tilhengjarar i Norge.  Jesus seier at dei som ikkje høyrer på Han, lever i åndeleg mørke.

 Johannes 3:19

Og dette er dommen: Lyset er kommet til verden, men menneskene elsket mørket høyere enn lyset fordi deres gjerninger var onde.

Denne artikkelen i VG avslører den åndelege krisa i Norge. Den som vil vite kven Gud er må lese i Bibelen.

Å vandre kringom i kyrkjer og moskear kjem ikkje til å frelse ei einaste sjel.

Skriven av Ivar Fjeld

Kategoriar: Den norske kyrkja, Islam

2 kommentarar den “SP-topp: Nordmenn har godt av ein tur i Moskeen”

 1. Mike Adams
  januar 5, 2012 kl. 9:48 am #

  Jeg tror ikke at det kommer til å være flere mennesker som havner i helvete enn det som kommer til å befolke himmelen. I Åp. 7:9 leser vi om “en stor skare som ingen kunne telle” som tyder på et overveldende stort flertall av menneskeheten vil være himmelborgere. Jesus understreket at “den evige ild” og helvete er skapt primært for “djevelen og hans engler”. Men at det vil være mange som ender opp i fortapelsen, – det er det ingen tvil om. Sett i et flertusenårige perspektiv.

  Jeg tror ikke at Jesus tillater at Satan skal ta siste stikk og gjøre til skamme Guds frelsesplan for menneskeheten. Satan innbiller seg (og mange pessimister blant Guds folk) at han kan innkassere en urettmessig seier i den evige verden, men han vil tape her, – som alle ganger før. Satan er beseiret og det vil vise seg at de som er med han er færre enn de som sier ja til Jesus.

  • ivarfjeld
   januar 5, 2012 kl. 10:40 am #

   Hei Mike.

   Shalom.

   Eg trur det er hundrevis av millionar menneske som alt er i Himmelen. Men vi må ta Jesus på alvor når han seier, at dei siste tider skal bœre preg av massiv forføring og oppløysing.

   Profeten Daniel seier at dei heilage (kristne) skal stå heilt makteslause like før slutten. Det er ikkje mange i dag som vil vœre menneskefiskarar for Jesus. Ei heller lever slik Gud sitt ord krev.

   Matthew 7:14
   But small is the gate and narrow the road that leads to life, and only a few find it.

   Vi kan sjølvsagt debattere om “kor få” som vil velge den trange porten til Himmelen. Eg trur at i vår generasjon er dei gjenfødde kristne eit relativt lite mindretal, som fiskar etter dei siste sjelene som Jesus skal frelse.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut / Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut / Endre )

Koplar til %s

<\!-- /#footer-out -->