Behring Breivik kan sleppe dom men må på asyl

Rettspsykiaternes rapport konkluderer med at Anders Behring Breivik er strafferettslig utilregnelig.

Ein godt planlagt sinnsjukdom. Anders Behring Breivik er vel som alle andre som driv med massedrap på data?

 Rettspsykiaterne beskriver i rapporten mange typer av det de betegner som Breiviks bisarre vrangforestillinger. De går særlig inn på hans grandiose vrangforestillinger om at han er utvalgt til å bestemme hvem som skal leve og dø, og at han er utvalgt for å frelse sitt folk, ifølge Holden.

De viser også til at Behring Breivik har beskrevet seg selv som den mest perfekte ridder i Europa, og at han antyder seg selv som en fremtidig regent i Norge.

- Jeg synes det er grunn til å understreke at de to sakkyndige er samstemte om konklusjonen, og at det etter det vi kan lese ikke er gitt uttrykk for tvil eller uenighet rundt premissene for konklusjonen, sier Holden.

Kilde: Aftenposten.

Min kommentar:

Norge kjem til å få som fortent. Den vœrste massmordaren i fredstid kan kome til å sleppe unna. Det kan hende han ikkje kan bli straffedømt, men må umyndiggjerast og bli erklœrt sinsjuk.

Eg er ingen ekspert på psykiske lidingar. Men eg veit at dersom du spelar komplett idiot, så har du ein rimeleg sjanse til å få psykologen på di side.

Sjølv om Behring Breivik skulle verte frisk under opphaldet på asylet, og angrar syndene sine, kan han ikkje dømast for massedrapene. Han må faktisk sleppast ut i det fri. I følge norsk lov er det umenneskeleg å sende sjuke folk i fengsel, og like umenneskeleg å bure friske folk inne på eit asyl.

Politiet si Delta gruppe kom i seinaste laget til Utøya. Då dei møtte Behring Breivik, vart terroristen merkeleg nok ikkje skutt og drept. Kommandør Breivik, som er tredje grad frimurar av ordenen “St. Olai av dei hellige søyler” vart arrestert og tatt med til psykolog.

For ei tid tilbake, samanlikna eg lagnaden til Behring Breivik med ei fangeutveksling i Israel.

Israel måtte sleppe 1037 Arabiske mordarar og terroristar fri, for å få ein soldat heim til Israel.

Korleis ville Norge reagere, om Anders Behring Breivik gjekk fri? 

Jødane erkjenner at i utgangspunktet er alle drapsmenn sjuke, men slett ikkje uskyldige. Dei som drep menneske berre fordi dei er Jødar er åndelege krøplingar, forført av Satan. Det er sikker nokre sinskjuke også i blant dei.

Breivik drap AUF-arar, og meinte han gjorde ein god job for “gud”. Breivik vil at Norge skal vende attende til pavestyre, og seier at Paven i Roma er den øverste tempelknekt av Kristendomen.

No vil retts-psykologen at Breivik skal sleppe å stå for retten. Det er nesten, som det ikkje er til å tru.  Den norske rettsstaten er ikkje som andre.

 Kva ville Jesus ha sagt om dette?

Er han villige til å tilgje og frelse ein mann som Behring Breivik?

Skulle det skje, vil Norge få ei ny utfordring. Vil nasjonen av roser, vœre villig til å tilgje Behring Breivik?

Jødane måtte tilgje Nazistane, som drap seks millionar av deira nœraste familiemedlemer.

Det er sjølvsagt opp til Jesus å bestemme om Han vil tilgje Behring Breivik. Men det er diverre alt for få nordmenn som vil få vite svaret. For det store fleirtal kjem ikkje til å få oppleve Himmelriket.

Få nordmenn vil bli tvungne til å leve på asylet saman med Behring Breivik. Men mange må truleg tilbringe evigheten saman med menn som Behring Breivik. Der vil alle få som hatten passar.

Skriven av Ivar Fjeld

Merkelappar:, , ,

Kategoriar: Utøya

Ingen kommentarar enno.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut / Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut / Endre )

Koplar til %s

<\!-- /#footer-out -->