Kirkeråd og Islam samd om kven som er ekstreme

Mellomkirkelig råd og Islamsk Råd Norge har kome med ei felleserklæring om kva som er ekstremisme.

Berit Hagen Agøy, generalsekretær i Mellomkirkelig råd for Den norske kirke og Mehtab Afsar, generalsekretær i Islamsk Råd Norge,
Berit Hagen Agøy, generalsekretær i Mellomkirkelig råd for Den norske kirke og Mehtab Afsar, generalsekretær i Islamsk Råd Norge,

Her er Mellomkirkelig råd og Islamsk råd Norge si felleserklœring om kva dei meiner er religiøs ekstermisme:

Mine kommentarer finn du mellom dei nummererte punkta:

Kjennetegn på ekstremisme:

1. Oppfatning om at en er alene om den korrekte oppfatningen av egen religion, slik at en ikke kan samarbeide med andre som har andre oppfatninger, selv ikke innen ens egen religiøse tradisjon.

Min kommentar:

Det finnes ingen som er “åleine” om å hevde å ha den korrekte lœre. Så dette er eit bomskot.  Om du prøver den mot den  protestantiske-katolske kløyving:

Er du ein ekstremist om du ikkje vil ha kristent felleskap med ein katolikk?

2. Overbevisning om at det finnes bestemte grupper som det ikke er mulig å leve sammen med, og som en derfor vil
bekjempe eller fjerne, enten fra samfunnet som helhet eller fra konkrete steder eller områder.

Min kommentar:

Er det lov å sei at Nazisme er galt?  Er det lov å vœre overbevist om at ein må bekjempe Nazistiske grupperingar?

Denne definisjonen ville gjere dei alierte, som kjempa mot Berlin i 1944-1945, til ei ekstrem gruppering.

3. Devaluering av menneskeverdet til mennesker i bestemte grupper, og motstand mot at menneskerettighetene skal gjelde for dem.

Min kommentar:

Apartheid i “Palestina” må vœre eit godt døme på dette. Berre Muslimar skal få lov å bu i den foreslåtte Islamistiske staten. Jødar er sett på som “untermench”, som skal lukast bort.

4. Anklage mot annerledes troende for å ha bestemte politiske,verdimessige eller religiøse meninger, uten å la dem selv få lov til å definere hvem de er eller hva de tror.

Min kommentar:

Folk er jo truande til litt av kvart. Det må våre Bibelen som definerer kven som er ein Kristen. På lik linje som vi må bruke Koranen til å definere kven som er ein Muslim. Men å hevde slikt, vil frå no av gjere deg til ein “ekstremist”.

5. Bruk av kjønnsbaserte hierarkier og maktstrukturer der kvinner ikke blir innrømmet menneskerettigheter og
menneskeverd på linje med menn.

Min kommentar:

Gjelder dette moststandarar av kvinneprestar?

Dei som meiner at kvinner ikkje bør vœre prestar i den norske kyrkja, er i så fall eit godt døme på ekstremistar.  Alle
kristne leiarar i statskyrkja var i så fall “ekstemistar” før 1974.

Så vidt eg veit er det ingen kvinner som er Imamar. Så innan den Islamske leiarskapen, finnes det kun ekstremistar.

6. Bruk av hatefullt språk og oppfordring til kamp mot bestemte grupper og mot andre som er uenige med
ekstremistene.

Min kommentar:

“Hatefult språk”. Kva er det?

Er det til dømes lov å sei at Muhammad er ein falsk profet?

7.  Vilje til å bruke terror, vold eller andre former for makt for å tvinge konsekvenser av egen religionsoppfatning på andre. Ekstremisme utføres av mennesker innenfor alle religioner, så vel som av ikke-religiøse.

Min kommentar:

Å seje ei grense ved vald er bra.

Koranen oppmodar til vald. Fruktene av dette er at nasjonar der Muslimar er i fleirtal, er full av vald. Dermed er det korrekt å konkludere at Islam er ein eksterm religion, med mange ekstremistar. Dette må det være lov å seie, med eller utan velsigning av Islamsk Råd Norge og “statskyrkjekristne”..

(Kilde: Mellomkirkelig råd for Den norske kirke (MKR) og Islamsk Råd Norge (IRN) )

Merkelappar:, , ,

Kategoriar: Den norske kyrkja, Islam

Ingen kommentarar enno.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut / Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut / Endre )

Koplar til %s

<\!-- /#footer-out -->