Annonserer mot “kristen misjon i Israel”

Misjonærer er uønsket i Israel. Det proklamerer antimisjonsorganisasjonen Yad L`Achim i store annonser i Israelske aviser.

Anonsene i Jerusalem Post vitnar om at mange Orthodoxe Jødar ikkje ser skiland på falske Jesus-kopiar og den ekte Kong Messias, Yeshua.

– Dere skal ikke fritt få lov å kapre sjeler i dette landet, heter det.

I fullformatvisen Jerusalem Post mandag var det en stor annonse over to tredeler av siden med fareskiltet «Annen fare» der kristen virksomhet blir bannlyst. Organisasjonen Yad L`Achim gjør det klart at misjonærer ikke er velkommen i Israel fordi «de forsøker å lure jøder bort fra sin religion.»

Etter først å peke på overgrep som jøder ble utsatt for i Holocaust og under pogromer og forfølgelse i Europa, kjører de ut mot forsøkene på å vinne jøder for den kristne tro.

«Misjonærer utnytter Israels gjestfrihet for å ødelegge rent åndelig det som er igjen av det jødiske folk. De kommer under falsk flagg og hevder de elsker Israel. MEN DET GJØR DE IKKE», står det i annonsen.

«Dere er ikke velkommen i dette landet og skal ikke få opptre fritt i deres forsøk på å kapre sjeler!» avslutter Yad L`Achims store annonse.

Leah Ortiz i Ariel sier den store antimisjonsorganisasjonen ikke ville gjort dette uten grunn.
– De er alvorlig redde for det som skjer i Israel – at så mange jøder kommer til tro på Jeshua. Det har i tillegg være mye pubisitet om messiansk jødedom i israelske media, og framstillingen har vært svært positiv.

Derfor starter de en mediekrig mot de messiastroende og vestlige kristne som vil hjelpe Israel. Målet deres er å utrydde den messianske tro i landet, sier Leah Ortiz.

Hun er mor til Ami Ortiz, som ble alvorlig skadd da en tilhenger av Yad L`Achim sprengte en bombe utenfor huset deres i Ariel for tre og et halvt år siden.

Kjelde: Dagen:

Min kommentar:

Det er slett ikkje alt som er bra innanfor den Ortodokse Jødedomen.

Men kvifor er mange Jødar mot misjon om “Jesus”?

Dette er ikkje minst ei frukt av erstatningsteologien. Den konkluderer med at Gud er ferdig med Jødane som folk, fordi brorparten av Jødane ikkje ville akseptere Jesus som Messias.

Denne teologien er basert på at alle løftene og alle velsigningane som Gud lova Jødane no er overførte til kyrkja.

Konsekvensen av slik teologi, er at Gud ikkje er til å stole på.  Opprettinga av staten Israel i 1948 vert redusert til eit politisk verk, og har slett ikkje med oppfyllinga av det profestiske ordet å gjere.

Dei som støttar seg på erstatningsteologi ser på staten Israel som ein rasistisk stat, som undertrykkjer “Palestinare”, ein Jødestat som okkuperer Arabisk land.

Er det rart at mange Orthodokse Jødar ser på slike “kristne” som ei pest og ei plage?

Sanninga er at Jøden Jesus elskar det Jødiske folk. På Hebraisk er namnet hans Yeshua. Messias, Gud, Sønnen. Han har henta det Jødiske folk heim frå alle nasjonar, og Han har gjenoppbygd Israel. Jesus skal snart kome attende til Israel, og setje opp dommer-trona i Jerusalem.

Det siste kampen mellom den siste anti-Krist og Jesus Messias skal stå nettopp i Jerusalem.  Det er kampen mellom den siste falske Messias og den ekte Kongen av Israel, Han alt for få Jødar kjenner.

 Paulus’ andre brev til tessalonikerne, 2 kapittel, 7-8:

Lovløsheten virker allerede med sin kraft, men i hemmelighet. For han som ennå holder igjen, må først bli ryddet av veien.  Da skal den lovløse åpenbare seg, han som Herren Jesus skal utrydde med pusten fra sin munn og tilintetgjøre den dagen han kommer i herlighet.

Den siste annonsa i Jerusalem Post viser at åndskampen er stor. Den falske “Jesus”, er ein kopi som øydelegg for Jødane og staten Israel. Gjerningane til dei som føl denne kopien har ført til at mange Jødar ikkje har trudd på denne formen for “kristendom”. Desse Jødane har heilt rett. Korkje Jødar eller hedningar skal tru på falsk kristendom.

Erstatningsteologiens “Jesus” er skapt av teologar og katolske kyrkjefedre,  som har blitt ført vil. Det må vœre lova å seie at Paven er ein anti-Krist, og at den Katolsk inspirerte erstatningsteologien leier menneske bort frå Bibelen’s Jesus. Både katolikkar, Luterske kristne og sogar mange Pinsevener.

Jesus er Israel sin Gud. Han som styrer og leier det Jødiske folk, sjølv om brorparten av Jødane ikkje kjenner Han som Messias, Kongen og Frelsaren.

Jødane har opp gjennom århundrene vore offer for ugjerningane til dei som har forfalska evangeliet i “kyrkja” sitt namn.

Jødane klarer ikkje å sjå skilnaden mellom den falske “Jesus” fremsatt av erstatningsteologane og den ekte Kong Messias, Jesus frå Nazareth. Mange kristne klarer heller ikkje å sjå denne skilnaden.

Det er viktig at vi kallar ein spade for ein spade.  Dei som gjer urett mot Jødane i Jesus sitt namn, har blitt forført av Satan.

Jesus Messias åtvarer oss om at mange som bruker namnet hans, ikkje vil få sleppe inn i Gud sitt evige rike. Dette gjeld ikkje minst erstattningsteologar, som ikkje vil vende om.

 Matteus 7: 22-23

Mange skal si til meg på den dagen: ‘Herre, Herre! Har vi ikke profetert ved ditt navn, drevet ut onde ånder ved ditt navn og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn?’ Da skal jeg si dem rett ut: ‘Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som gjør urett!’

Skriven av Ivar Fjeld

Merkelappar:, , ,

Kategoriar: Israel

2 kommentarar den “Annonserer mot “kristen misjon i Israel””

 1. oktober 27, 2011 kl. 11:24 am #

  De skriftkloge Jøder tog ikke imod Jesus. da han var her på jord. De venter stadig på deres messias.

  “For det vidnesbyrd må jeg give dem, at de har nidkærhed for Gud, men uden forstand. De kender jo ikke Guds retfærdighed, men søger at hævde deres egen, og derfor har de ikke underordnet sig under Guds retfærdighed. For Kristus er enden på loven til retfærdighed for enhver, som tror.” Rom 10,2-4.

  “– som der står skrevet: »Gud har givet dem en søvnens ånd, øjne, som ikke ser, og ører, som ikke hører, indtil den dag i dag.«” Rom 11,8.

  Aldeles ikke! Men ved deres fald kom frelsen til hedningerne for at ægge dem til misundelse. v12Og betød deres fald rigdom for verden og deres nederlag rigdom for hedningerne, hvor meget mere vil det så ikke betyde, når de kommer fuldtalligt ind.

  Israels fald og hedningernes frelse
  v11 Jeg spørger nu: Snublede de, for at de skulle falde? Aldeles ikke! Men ved deres fald kom frelsen til hedningerne for at ægge dem til misundelse. v12 Og betød deres fald rigdom for verden og deres nederlag rigdom for hedningerne, hvor meget mere vil det så ikke betyde, når de kommer fuldtalligt ind.

 2. oktober 27, 2011 kl. 11:50 am #

  Israel skal tage imod Jesus som deres Messias:
  ”Se, jeg gør Jerusalem til et berusende bæger for alle de omboende folk; også Juda vil blive ramt, når Jerusalem belejres. På den dag gør jeg Jerusalem til en tung sten for alle folkene; de, der forsøger at løfte den, vil rive sig til blods. Så samles alle jordens folk mod byen.” Zak 12,2-3.
  ”På den dag agter jeg at udrydde alle de folkeslag, som rykker imod Jerusalem; men over Davids hus og Jerusalems indbyggere vil jeg udgyde nådens og bønnens ånd, og de skal se hen til mig, ham de har gennemboret. De skal holde dødsklage over ham, ligesom man klager over sin eneste søn, og holde bitter sorg over ham, ligesom man sørger over sin førstefødte.” Zak 12,9-10

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut / Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut / Endre )

Koplar til %s

<\!-- /#footer-out -->