Kr.F ordførar i Gulen ynskjer seg moske i fylke

Gulen-ordførar Trude Brosvik meiner det vil vœre ein fordel å få ein moske i Sogn.

For å få fart på innvandringa til Sogn, ynskjer Kr.F sin listetopp seg ein Moske i Sogn og Fjordane.

KrF sin listetopp i Sogn og Fjordane, Gulen-ordførar Trude Brosvik, meiner at det vil vere ein fordel for innvandringa dersom fylket får ein moské.

Brosvik etterlyser drahjelp frå Frp for å auke innvandringa og leggje betre til rette for nye landsmenn. Årsaka er at Frp ved valkampopninga i Sogn og Fjordane lanserte eit mål om å auke innbyggjartalet i fylket med heile 13.000 innan 2020.

  “Slik det er viktig for kristne menneske å ha kyrkja, er det også viktig for muslimar å ha ein moské også her i fylket. Ein moské vil vere ein styrke om vi skal ta imot innvandrarar”, sa Trude Brosvik til Firda torsdag 18. august.

Overfor Dagen utdjupar ho si positive innstilling til moskébygging:

  “KrF er opptatt av trusfridomen, og vi har stor forståing for at folk vil praktisere trua si. Det ønskjer vi når vi buset oss i andre land, og då må vi gje dei same rettane til dei som buset seg hos oss. Derfor går vi prinsipielt inn for at også muslimar skal få byggje forsamlingshus”, seier Brosvik.

Kjelde: Dagen.no

Min kommentar:

Dette er ein anna døme på eit umogeleg dilemma, som kristne hamnar i, som ein konsekvens av Luther si to regiment lœre.

Det står ingen stad i Bibelen, at kristne ska byggje hus og bygningar der avgudar vert dyrka. Då Jødane slapp avgudane inn i det første tempelet i Jerusalem, lot Bibelen’s Gud heile tempelet bli øydelagt. Israels-folket vart sent i exil i 70 år.

Dette døme skremmer tydlelegvis ikkje ordføraren i Gulen.

Menneskebud av ulike slag får kristne til å engasjere seg i ting som hedningane kan styre med sjølv.

Ein Kr.F polikar treng ikkje markandsføre barar og spelebuler i samfunnet vårt, trass i at norsk lov opnar for etablering av slike syndens pøler.

Like lite burde ein Kr.F politikar ta til orde for bygging av moskear.

Kanskje bygging av fleire kristne barnehagar og skular kunne fått fleire kristne utlendingar til å flytte til Sogn?

Tilflytting av kristne frå Trøndeleg, kunne vœre med å stogge nedgongen i folketalet i Ytre Sogn.

Du treng ikkje vœre kristen for å forstå dette poenget. Mange sekulœre nordmenn ynskjer Muslimar og moskear dit pepperen gror. Den gror godt i Arabiske og Muslimske verda, der Muslimane har 22 land dei kan styre seg sjølv.

Kristne bør heller opptatt av at Muslimane som kjem til Norge ikkje mister både kropp og sjel. Det gjer dei som startar å tilbe ‘allah” både i Mekka og Sogndal.

Berre dei som lyer Jesus som Gud og Frelsar kan sleppe unna den nye ukristelege politikken, som no også vert marknadsført av Kristeleg Folkeparti.

Det åndelege forfallet i Norge når stadig nye høgder.

Skriven av Ivar Fjeld

Merkelappar:, , , ,

Kategoriar: Islam

2 kommentarar den “Kr.F ordførar i Gulen ynskjer seg moske i fylke”

 1. Hildegunn
  august 31, 2011 kl. 7:19 am #

  Jeg kan fortsatt nesten ikke tro at dette er sant….. Det gjør meg helt uvel når jeg tenker på det…. Ei som representerer et “kristent” parti…. helt utrolig….skal legge bedre til rette for våre nye landsmenn ved å bygge flere moskeer……. Vet hun ikke, eller bryr hun seg ikke om at hun dermed legger bedre til rette for at våre nye landsmenn samt resten av den norske befolkningen skal gå evig fortapt??

  I Matt. 18 v 6 sier Jesus;

  “Men den som forfører en av disse små som tror på meg, for ham var det bedre om en kvernstein ble hengt om halsen på ham og han ble senket i havets dyp.”

  Jeg er oppvokst som misjonærbarn i Hong Kong. Det var alltid en fryd for meg å gå rundt omkring sammen med mine foreldre og søsken og vitne om det glade budskapet;Evangeliet. Hvilken glede det var å se mennesker vende seg bort ifra avgudsdyrkelsen og mørket og komme til tro på Jesus Kristus! Livene deres ble totalt omvandlet. Da vi besøkte menigheten vi var med å grunnlegge sa våre kinesiske brødre og søstre der; Tenk om dere ikke hadde kommet til oss… tenk om vi ikke hadde fått hørt Evangeliet!

  Da jeg, som tenåring flyttet tilbake til Norge sammen med familien min p.g.a skolegang, begynnte det etterhvert å komme flere og flere utlendinger til Norge. Da sa mine foreldre; “Så god Gud er! Vi måtte reise ifra misjonsmarka, men nå er misjonsmarka kommet til oss!

  Norge trenger verken moskeer eller kirkebyggninger fulle av avguder. Det både Norges nye og gamle landsmenn trenger er Jesus!

  Satan vet at hans tid er kort, og det er derfor han farer rundt som en brølende løve og prøver å fange hvem han kan.Satan er også en forfører som bruker masse fine ord som toleranse, trosfrihet o.s.v Måtte vi motstå han og følge Jesu befaling om å gå ut og gjøre alle folkeslag til Hans disippler (Matt.28 v 17-20) !

  • ivarfjeld
   august 31, 2011 kl. 2:07 pm #

   Kjœre Hildegunn.

   Shalom.

   Din kommentar:

   “Så god Gud er! Vi måtte reise ifra misjonsmarka, men nå er misjonsmarka kommet til oss!

   Mitt svar:

   Eit flott poeng. Og så seier Kr.F ordføraren i Gulen, at “allah” må velsigne Sogn og Fjordane. Fleire Muslimar og meir avgudsdyrking i fylket, ska få fylket på rett spor.

   Eg har lenge hevda at Kr.F er på ville vegar. Kristne bør konsentrere seg om det første regimentet. La Luther’s andre regiment sigle i sin eigen sjø.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut / Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut / Endre )

Koplar til %s

<\!-- /#footer-out -->