Falsk Kristendom seier at homofili ikkje er synd

Korrupte “kristne” velsigner synd, og seier at Bibelen tar feil.

La alle menneske vœre løgnarar, og Bibelen sanninga om homofili.

Dette skriv Andreas Hesseberg på verdidebatt.  Eit innlegg som vert marknadsført på Vårt Land sine nettsider.

 Men jeg ønsker å formidle at vi kristne må lære oss evnen til å skille mellom homofili som legning og homofilt samliv i praksis. Jeg blir lei og trist av at kristne brødre og søstre fordømmer andre kristne som har homofile følelser og/eller en homofil legning.

 Kjelde: Verdidebatt

Min kommentar:

All som har lese Biblen, har ikkje klart å finne eit einaste vers som ber oss skille mellom homofil legning, og homofil praksis.

Så ein slik dobbel definisjon av homofili, er skapt av menneske.

Ein syndig tanke er synd, heilt uavhengig om den gjer seg utslag i konkret handling.

I den augneblingen ein man tar til å drøyme om å ha sex med ein anna man, så er det Djevelen som lokkar eit menneske til å forbryte seg mot Bibelen’s Gud.  All syn er synd mot Gud, not mot menneske.

Den einaste måten vi kan stoggge synd på, er å lye. Vi må be Jesus om å binde syndige tankar, og hjelpe oss til å styre tankelivet vårt. Alle drap starta med ein syndig tanke, som ikkje vart stogga i tide. Alle valdtekter har samme kjelde. Satan.
 

 3.Mosebok 22:

 “Du skal ikke ligge med en mann slik som en ligger med en kvinne. Det er en styggedom.

Ekte kristne held fast ved det som står i Bibelen. Dei som følgjer menneskebud, og det politisk korrekte, vil måtte fortelle Jesus kvifor dei kalla Gud ein løgnar, den dagen dei skal møte sin skapar.

Skriven av Ivar Fjeld

Merkelappar:, ,

Kategoriar: Bibelen

8 kommentarar den “Falsk Kristendom seier at homofili ikkje er synd”

 1. Hildegunn
  august 29, 2011 kl. 9:15 pm #

  Hei Ivar

  Jeg er den samme som skrev på den engelskspråklige bloggen din under Hildi. Nå ser jeg at du også har denne norske bloggen. Så jeg skriver kanskje heller her under mitt fulle navn, Hildegunn.

  Jeg kjenner Andreas Hesselberg og har skrevet en stund på Kristenbloggen tilknyttet avisa Dagen, hvor Andreas var bloggleder en god stund. Denne bloggen er nå nedlagt, og Andreas har startet en ny blogg, som er i startfasen og hvor jeg også deltar.

  Hvis du leser litt nedover alle kommentarene tilknyttet dette innlegget til Andreas på Verdidebatt, så vil du se at han har fått nokså mye kjeft; Ikke fordi han skiller mellom homofil legning og homofil praksis, men fordi han skriver at homofil praksis er synd, og fordi han ellers står på Guds Ord!

  Du har rett i at syndige tanker er synd, og at vi ikke må begynne å leke med disse tankene men be Jesus binde disse tankene og hjelpe oss til å styre tankelivet vårt. Men dette gjelder jo ikke bare syndige tanker en homoseksuell måtte ha, men det gjelder hver og en av oss. Hvem av oss har vel ikke opplevd i et moment å plutselig bli forelsket i noen andre enn den vi er gift med? Det er veldig ubehagelig å få slike tanker, og som en kristen, som tar Guds Ord på alvor, ber jeg Jesus med en gang om å binde disse tankene og å hjelpe meg. Dessuten så vil jeg ikke sette meg i en situasjon hvor jeg frister meg selv eller andre og jeg vil være forsiktig med hva jeg fyller meg med. Dette er vel med på å redusere muligheten til å ha hvilken som helst uren tanke. Men, selv om jeg av hele hjertet ønsker å gå helliggjørelsens vei, blir jeg ikke perfekt før jeg er i himmelen hjemme hos Herren.

  Poenget jeg vil fram til, er at jeg ikke tror våre syndige tanker er noe bedre enn de som måtte ha homoseksuelle tanker. Men vi har et ansvar for hvordan vi omgås med disse tankene. Og jeg tror det er viktig å omgås de som måtte slite med en homoseksuell legning med nestekjærlighet og respekt slik vi også omgås andre som måtte slite med andre syndige tanker.

  For en stund siden hadde vi noen som slet med homoseksuelle legning innom kristenbloggen. Det var mitt første bekjentskap med noen som fremsto å slite med dette. De visste det var synd og hadde bestemt seg for å ikke leve homoseksuelt. Jeg husker ikke i detalje hva de skrev, men jeg fikk inntrykk av at de ikke var glade for å bære på disse følelsene. Jeg begynte å se disse som mennesker og ikke som homoseksuelle, selv om jeg ikke vet hvem disse var.

  Nå skal jeg ikke tale for Andreas, men jeg tror at han har et nokså likt syn som meg på dette. I hvert fall så mener han, som meg, at all sex og sexsuell intimitet utenfor ekteskap mellom mellom mann og kvinne er synd, og at dette starter med syndige tanker.Og man skal elske synderen(nestekjærlighet) og hate synden.

  Når det er sagt, så vil jeg også si at jeg er også usikker på mye rundt dette med homoseksualitet. Jeg vet feks ikke hva som er grunnen til at enkelte sliter med disse følelsene/tankene. Og så tror jeg også at Jesus kan fri mennesker fra dette hvis de er villige. Hvordan dette skjer; som en prossess eller momentant gjennom bønn har jeg for lite kunnskaper til å si noe om.

  Så vil jeg også si at jeg kan ta feil. Jeg er villig til å lytte til andres meninger. Men først og fremst ønsker jeg å forstå Guds Ord, som har øverste autoritet, rett. Og så ønsker jeg å prøve å møte alle mennesker slik Jesus ville gjort.

  • ivarfjeld
   august 30, 2011 kl. 2:53 am #

   Hei Hildegun.

   Shalom, og kjœrleik i Jesus.

   Eg slit sjølv med syndige tankar. Det gjer alle kristne. Om eg får tankar om å ha sex med ein mann, så er eg ikkje homofil. Men ein man som vert utsett for angrep frå Satan og hans mørke englar, som prøver å lokke meg inn i syndige handlingar.

   Homoifil er synd. Eit menneske som tenker homofile tankar må be Jesus om utfrielse. Eg ber om at Jesus må overstyre tankane deira, og la dei få draumar om å ha sex med ei kvinne. Om at dei skal gifte seg med denne kvinna, og œre henne heile livet.

   Både homofili og sladder har Satan som kjelde. Den som lar slike tankar bli til handling, gjer seg til slave av Satan. Vi må alle passe oss.

   Det finnes nåde både for homofile og folk som fer med sladder. Takk og lov for nåden vi har i Jesus. Som alle andre kristne leiarar har eg homofile i samfunnet omkring meg. Eg forkynner sanninga til dei, på like linje med alle som fer med løgn og sladder.

   • Hildegunn
    august 30, 2011 kl. 6:25 pm #

    Hei igjen Ivar.

    Har du lest boka; “Mine homofile venner” av Espen Ottosen, som Andreas Hesselberg tar utgangspunkt i?
    I denne boka blir vi kjent med 6 kristne menn og ei kristen dame. Felles med dem alle, er at de har strevd (noen strever tildels fortsatt)med homoseksuelle følelser og at de samtidig står for at det er synd å leve ut disse følelsene.

    Grunnen til at de fikk disse følelsene er vanskelig å avklare, men i mange tilfeller (ikke alle)hadde vedkommende et vanskelig forhold til faren eller hadde blitt utsatt for seksuelle overgrep.

    Personene i boka hadde i mange tilfeller dype sår.Bortsett fra en av disse, valgte alle å søke hjelp til å bli fri fra sin homoseksualitet. For noen ble dette en hebredelsesprossess mens det for andre skjedde momentant.Faktisk så mener jeg å ha lest at en av dem hadde en slik drøm om å bli forelsket i en kvinne, slik du gjorde utrykk for at du ber om. Men det var bare en del av denne helbredelsesprossessen. For de fleste betydde det en stor kamp og masse bønn til Herren, selv om viljen var der.

    Det faktum at to av disse idag lever i heterofile ekteskap, beviser at det er mulig å bli fri sin homofile orientering.

    Det er et par år siden jeg leste denne boka, som kom ut i 2009, og det veldig nyttig for meg å bli kjent med disse menneskene som valgte å stå anonyme fram med sine livshistorier, noe jeg berømmer dem for.

    Mange ganger er det slik at vi kristne dømmer andre for fort uten å lytte. Vi mener å ha svaret på hvorfor en annen kristen ikke blir frisk eller må slite med det ene eller det andre, selv om disse tror at Gud kan gjøre store under og har gått flere ganger til forbønn. Et slikt press kan bli til en ekstra belastning for den som måtte lide. I stedet for burde vi vise vanlig nestekjærlighet hvor vi har et lyttende øre og en hjelpende hånd og hvor vi kan legge vedkommende i Herrens hender uten å måtte vite alle svarene.

    Noen mener at grunnen til at noen er homoseksuelle, er at de er plaget av demoner. Jeg kan ikke svare på dette, for jeg vet ikke. Kanskje det er slik i noen tilfeller. Jeg har ikke satt meg inn i det, og har ingen forutsettning til å konstantere hva grunnen er til homoseksuell orientering. Men dette har ingen betydning for hvordan jeg velger å omgås mine medmennesker. Det ville vært falskt av meg å velge hvem jeg ville vise nestekjærlighet til alt ettersom hvilken livssituasjon et menneske er i.

    Nå ble dette langt igjen. Egentlig så er det vel andre temaer, som du har tatt opp i denne bloggen, som interesserer meg mer, og som jeg antagelig vil kommentere senere.

    Det gjorde meg litt lei meg at du valgte å kalle Andreas og alle som måtte mene som han(som inkluderer meg), hvis jeg forstod riktig, for “korrupte kristne.” Jeg tror ikke du ville kalt oss dette hvis du hadde lest alt det vi har skrevet.
    Jeg er ingen liberal kristen, hvis du får inntrykk av det. Jeg tar Guds Ord og synd veldig alvorlig og har ofte fått stempelet “kristenfundamentalist” og “ekstrem Kristensionist” i andre blogger. Jeg tilgir de som gir meg forskjellige stempler, selv om det kan gjør vondt en liten stund. Så jeg bærer ikke nag til noen.

   • ivarfjeld
    august 30, 2011 kl. 6:46 pm #

    Kjœre Hildegun.

    Shalom.

    Du skriv:

    Det gjorde meg litt lei meg at du valgte å kalle Andreas og alle som måtte mene som han(som inkluderer meg), hvis jeg forstod riktig, for “korrupte kristne.”

    Mitt svar.

    Eg har ikkje kalla deg eller Andreas for “korrupte kristne”. Eg skriv at “korrupte kristne” velsignar synd. Det gjer ikkje Andreas. Han skriv at homofili er synd. I den norske kyrkja er det mange prestar som velsignar homifile. Dei er korrupte. Fordi dei som ynskjer å bl velsigna av Jesus, må vende om. Dei må halde fram med å kalle synd for synd. Dei må ikkje nekte for syndene sine, men be Jesus om ufriielse og nåde.

    Eg understreka at eg sjølv er plaga med syndige tankar, slik eg meiner alle kristne er. Eg gjorde også greie for at eg meiner at Gud ikkje klasifiserer synd. Det er synd å drive med sladder, og det er synd å ha sex utanfor ekteskapet. Slike synder er like ille som andre synder, inkludert homofili.

 2. Hildegunn
  august 31, 2011 kl. 6:28 am #

  Da var det en misforståelse fra min side.Greit å få ting oppklart. Og ja, jeg er helt enig; synd skal man ikke velsigne men derimot vende seg bort ifra! De som velsigner synd i Jesu navn er i sannhet korrupte!

  • ivarfjeld
   august 31, 2011 kl. 2:09 pm #

   Kjœre Hildegunn.

   Shalom.

   Eg gjorde også feil. Eg var uklar på om eg meinte at Andreas var ein korrupt kristen, fordi han var den einaste som var sitert i teksten. Det eg ynskjer med denne bloggen er å utfordre folk til ettertanke og debatt. Ikkje å uglesjå kristne røyster i Norge. Vi har ikkje for mange av dei. Vi har for få.

 3. Hildegunn
  september 1, 2011 kl. 8:03 am #

  Hei Ivar.

  Så godt det var å lese det du skrev:-)

  Når man skriver så mye som du gjør, så er det jo lett for at man gjør en liten feil, slik vi alle gjør. Da er det godt å få ordnet opp og ikke la slike småting stå mellom brødre og søstre i Herren.

  Hvis jeg ikke hadde stått bak det du skriver, ville jeg ikke ha skrevet her på denne bloggen. Jeg leste en masse gjennom alt du har skrevet før jeg bestemte meg for å skrive, etter at jeg kom over siden din ved å søke på “One world religion” eller Rick Warren, tror jeg det var, og jeg har til nå ikke funnet noe som jeg er grunnleggende uenig med deg i. Derimot er de sakene du tar opp også slikt som opptar meg veldig mye og som jeg synes er viktige å ha den riktige informasjonen om og godt å ha noen til å dele med.

  Ja,jeg synes du gjør en fantastisk jobb her inne! Du bruker gavene Gud har gitt deg til å være et lys for Jesus!
  I Matt.24 v 4 sier Jesus til svar når disipplene spør etter tegnet på hans komme og tidsalderens ende; “Se til at ingen fører dere vill!!”
  Derfor er det en viktig oppgave Gud har gitt deg, til å advare mot farer i terrenget!

  Så herlig å lese vitnesbyrdet ditt, Ivar, om hvordan du ble frelst! Leste at du har skrevet bok om det. Er det fortsatt mulig å kjøpe den? Og så er du gift med ei fra India og har barn. Så spennende!
  Bor dere fortsatt i Goa?

  Har lest at mange jøder reiser til Goa for å søke i andre religioner. Det er sikkert en flott mulighet til å fortelle dem om Yeshua.Slik som Paulus, lengter jeg også etter å se jødene vende om til Yeshua. For det finnes ingen annen vei til Gud verken for jøder eller andre enn Yeshua!!

  Dette ble litt avsporing her. Kunne skrevet så mye mer. Men jeg får heller slenge meg med på forskjellige debatter her etterhvert.

  Håper det kommer flere nordmenn hit etterhvert. Jeg kan invitere de jeg skriver med på en kristen bibeltro facebookblogg om Israel jeg er med i.

  Ellers er navnet til den nye bloggen jeg er med i med mine bloggvenner fra kristenbloggen til Dagen(som ble nedlagt) Troende.no, hvis du eller andre er interresert i å stikke innom. Vi er ikke så mange der inne ennå, men jeg håper flere kommer etterhvert.

  Måtte Gud velsigne deg og din familie, Ivar, og den tjenesten dere står i!

  • ivarfjeld
   september 1, 2011 kl. 11:43 am #

   Hei Hildegunn

   Shalom.

   Eg var inne på Troende.no, og la att ein kommentar om syndige tankar. Det er eit kontroversielt tema. Kva går grensa mellom der vår frie vilje er årsak, og der ureine ånder tar oss inn i synd og ugjerningar.

   Det er often ein kombinasjon som er rota til elende vi opplever. Sidan vi alle har vore ført bak lyset av Satan, veit han kvar vi har svake punkt.

   Dei siste åra har eg vitja for Isralelske soldatar som kjem til strendene der eg bur. Det har vore ei rik tid. Eg har lœrt mykje av Jødane, og fått vitna om Yeshua.

   Eg har nokre få bøker att om korleis eg kom til tru. Eg var ein forkynnar av Ateisme, og drog mange ungdomar inn i synd, og bort frå Jesus. Møte med Han som elskar meg over alt, som var villig til å ta min plass på krossen, kan eigentleg ikkje sildrast med ord. Det må opplevast.

   Eg ber Jesus om at alle må få oppleve liknande stunder som eg har fått oppleve med han. Eg har berre ein ting å sei: Dette har eg ikkje fortent. At Han elskar meg, og har betalt for all mi skuld og skam. At Han både er Kongen eg skal tene, og ynskjer å vœre min beste ven.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut / Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut / Endre )

Koplar til %s

<\!-- /#footer-out -->